Pyrforos

Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ

Menu

Βιβλία

ΒΙΒΛIA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Αυτογνωσία: Αυτοανάλυση και Αυτοέλεγχος (Ψυχολογική Θεώρηση), Έκδοση ε΄, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 1998. [ΚΩΔ:121ΚΑΛ]

Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια θεώρησης του θέματος της Αυτογνωσίας με ψυχολογικά κριτήρια. Για την καλύτερη προσέγγιση του στόχου και του περιεχομένου της Αυτογνωσίας δίνεται και ένα πλαίσιο «πρακτικών εφαρμογών». Βασική θέση του βιβλίου είναι η αναφορά και η ανάλυση των ψυχολογικών διαδικασιών που οδηγούν στην καλύτερη Αυτογνωσία -με βάση την Αυτοανάλυση και τον Αυτοέλεγχο- έτσι ώστε να διευρύνονται οι δυνατότητες του ατόμου για ενσυνείδητη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Rogers Carl, Oμάδες Συνάντησης :Αυτογνωσία-Ψυχολογία Ομάδων-Επικοινωνία, Αθήνα (Εκδόσεις Δίοδος) 1991. Μετάφραση: Ντούργα Αθηνά [ΚΩΔ:158.2ROG]

Η ομάδα είναι ένα στοιχείο στη ζωή μας. Πολλές είναι οι μορφές της όπως η οικογένεια, η παρέα, η σχολική τάξη, η ομάδα εργασίας. Βασικά στοιχεία αυτών των ομάδων είναι οι αμοιβαίες διαπροσωπικές σχέσεις, η αλληλεξάρτηση των μελών της τα οποία αποτελούν ένα δυναμικό όλοπου καθορίζει την ικανοποίηση των σκοπών τους. Το βιβλίο Ομάδες Συνάντησης, αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης αυτού του φαινόμένου από την πλευρά της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας.

Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών: Ευρωπαϊκή διάσταση-Ελληνική Εμπειρία, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 1996. [ΚΩΔ:371.4ΨΥΧ]

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει για πρώτη φορά στον Έλληνα αναγνώστη το πλαίσιο της Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, της άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τους, προκειμένου να ξεπεράσουν δυσκολίες που εμφανίζονται στο άμεσο περιβάλλον τους. Παρουσιάζεται επίσης η σχετική Ευρωπαϊκή εμπειρία στο θέμα αυτό καθώς και ένα παράδειγμα εφαρμογής της σε Ελληνικό φοιτητικό πληθυσμό.

Ivey A.E., Gluckstern N.B., Bradfornd-Ivey M., Συμβουλευτική Μέθοδος Πρακτικής Προσέγγισης: Συμβουλευτική Ψυχολογία 1, Έκδοση Γ΄, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 1996. (Μετάφραση Επιμέλεια: Μαλικιώση-Λοΐζου) [ΚΩΔ:361.32IVE]

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πρακτική προσέγγιση της Συμβουλευτικής μέσα από 5 στάδια εκπαίδευσης που επιτρέπουν στον αναγνώστη να μάθει πώς πρέπει να διεξάγεται μια εποικοδομιτική συνέντευξη ή συνομιλία. Η εκπαίδευση δίνεται σε τομείς προσεκτικής παρακολούθησης, στη διατύπωση ερωτήσεων, στην ενθάρρυνση εξωτερίκευσης σκέψεων και συναισθημάτων και στη σωστή ερμηνεία αντανάκλασης και περίληψής τους.

Douglas Tom, Η Επιβίωση της Ομάδας : Βασικές Αρχές της Συμμετοχής σε Ομάδα, Εκδοση δ΄, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 1997. (Επιμέλεια: Δέγλερης Νικόλαος Ε.)

Το βιβλίο αυτό εξετάζει την «επιβίωση» του ατόμου σε μια ομάδα, δηλαδή τις συνθήκες παραμονής των ανθρώπων ως μελών σε οποιαδήποτε ομάδα. Εμπλουτισμένο με παραδείγματα από την καθημερινότητα το βιβλίο αποτελεί έναν θησαυρό των βασικών αρχών λειτουργίας όλων των ομάδων που σχηματίζουν οι άνθρωποι και απευθύνεται στον επαγγελματία-ειδικό αλλά και στα μέλη κάθε λογής ομάδας που εμφανίζεται μέσα στην κοινωνία.

Χαρήτου-Φατούρου Μικα, Τατά-Αρσέλ Λίμπυ, Καββαδία Άννα, Χλιόβα Αγγελική, Οδηγός Συμβουλευτικής Γυναικών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Αθήνα 2003.

Το παρόν έντυπο περιέχει κεφάλαια που αναφέρονται στην Συμβουλευτική ψυχολογία που παρέχεται στις γυναίκες και καλύπτει ζητήματα όπως : η ιδεολογική διάσταση του Φύλου στη Συμβουλευτική, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής για την κοινωνική ένταξη των γυναικών, η διαδικασία ης Συμβουλευτικής, οι κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής (απασχόληση, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική στήριξη )κ.α.

Breakwell Glynis, Η Συνέντευξη: Βιομηχανική Οργανωτική Ψυχολογία, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 1995. [ΚΩΔ:361.322ΒΑΒ]

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν ασκήσεις και οδηγίες βασιζόμενες σε ερευνητικά ευρήματα για τον τρόπο διεξαγωγής μίας επιτυχημένης και αποδοτικής συνέντευξης. Περιγράφονται οι βασικές αρχές που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος προκειμένου να εμπλακεί στη διαδικασία των διαφορετικών μορφών συνέντευξης: τη συνέντευξη επιλογής, την συνέντευξη αξιολόγησης, την συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ερευνητική συνέντευξη. Η διδικασία της συνέντευξης: εξετάζεται από δύο πλευρές, την πλευρά του συνεντευκτή και την πλευρά του ατόμου που δέχεται τις ερωτήσεις του συνεντευκτή. Έτσι παρέχεται ένας πρακτικός οδηγός χρήσιμος για όποιον θέλει να επικοινωνεί αποτέλεσματικά και πειστικά κατά την διαδικασία της συνέντευξης, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού για άτομα που απευθύνονται σε θέσεις εργασίας σε διάφορους εργασιακούς τομείς.

Κάντας Αριστοτέλης, Οργανωτική Βιομηχανική Ψυχολογία:Διεργασίες Ομάδας-Σύγκρουση-Ανάπτυξη και Αλλαγή-Κουλτούρα-Επαγγελματικό Άγχος( Μέρος 3ο ), Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 1995. [ ΚΩΔ:11.39ΠΑΠ]

Τα άτομα εντάσσονται σε εργασιακούς οργανισμούς οι οποίοι διέπονται από ομαδικές ψυχολογικές διεργασίες . Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται : 1) Η δυναμική και οι διεργασίες της ομάδας στο πλαίσιο των Οργανώσεων. 2) Οι συγκρούσεις που εμφανίζονται στο χώρο της εργασίας. 3) Αναπτύσσεται η επικοινωνία στο πλαίσιο των «Εργασιακών Οργανώσεων». 4) Εξετάζονται οι διαστάσεις της οργανωτικής κουλτούρας, ο τρόπος που αναπαράγεται και οι μέθοδοι για την αλλαγή της. 5) Τέλος γίνεται η ανάπτυξη ενός πολύ σημαντικού θέματος για την καλή λειτουργία των Οργανώσεων που είναι το «Εργασιακό Άγχος» και το Φαινόμενο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης ( Burnout) .

Δημόπουλος Ευστάθιος Γ., Αποφάσεις-Λήψη Αποφάσεων: Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Αποφάσεων, Διεπιστημονική Προσέγγιση στη Θεωρία και Πράξη, Αθήνα (Εκδόσεις Γρηγοριάδη) 2003. [ΚΩΔ:658.403ΔΗΜ]

Σκοπός του βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως πηγή υποστήριξης αλλά και ως εργαλείο δουλειάς για τις παρακάτω ομάδες ατόμων: συμβούλους σταδιοδρομίας, εκπαιδευτές, μαθητές, γονείς, κάθε στελέχους ή συλλογικού οργάνου στην εκπαίδευση ή αλλού. Προσφέρει θεωρητικό και μεθοδολογικό περιεχόμενο και πρακτική καθοδήγηση στη λήψη ατομικής ή ομαδικής απόφασης.

Ναυρίδης Κλήμης Γ., Ψυχολογία των Ομάδων: Κλινική Ψυχοδυναμική Προσέγγιση, Αθήνα (Εκδόσεις Παπαζήση) 2005. [ΚΩΔ:158.2 ΝΑΥ]

Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό της μακρόχρονης πορείας του συγγραφέα Κλήμη Ναυρίδη στην ομαδική θεραπεία με ποικίλους πληθυσμούς. Θέτει ως αφετηρία τη θεωρία της διαπροσωπικής επικοινωνίας και παρουσιάζει τις σημαντικότερες σύγχρονες ψυχοδυναμικές και κυρίως ψυχαναλυτικές θεωρίες βάζοντας σε διάλογο τη Βρετανική σχολή της Ομαδικής Ανάλυσης με τη Γαλλική Σχολή Ψυχανάλυσης των Ομάδων. Επίσης, η Ψυχολογία των Ομάδων περιλαμβάνει ορισμένα κεφάλαια, όπως εκείνα για τα ομαδικά όνειρα που μπαίνουν στην καρδιά των πιο κρίσιμων ζητημάτων και απασχολούν σήμερα τη διεθνή κοινότητα των ειδικών αυτού του κλάδου.

Αρχοντάκη Ζάννα, Φιλίπου Δάφνη, Βιωματικές Ασκήσεις για Εμψύχωση Ομάδων: Ψυχοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Εκπαίδευσης, Αθήνα (Εκδόσεις Καστανιώτη) 2003. [ΚΩΔ:158 ΑΡΧ]

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει πλούσιο υλικό βιωματικών ασκήσεων (205) για εμψύχωση ομάδων, σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας, θεραπείας και εκπαίδευσης. Παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους, πλαισιωμένες από συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους εμψύχωσης. Με τις βιωματικές ασκήσεις διευκολύνεται η ομαδική διαδικασία, όπως οι αλληλεπιδράσεις και το δέσιμο της ομάδας, το πέρασμά της από διάφορα στάδια, η επικέντρωση στις ανάγκες της. Προσφέρονται ερεθίσματα στα άτομα να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες (αυτοεκτίμιση, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα, έκφραση συναισθημάτων, επικοινωνία στην ομάδα, την οικογένεια και την τάξη).

Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, Σιδηροπούλου-Δημάκου Δέσποινα, Κλεφταράς Γιώργος, Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στις Γυναίκες , Αθήνα (Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα) 2006. [ΚΩΔ:155,633ΣΥΜ]

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει την εικόνα και τα προβλήματα των γυναικών από τη σκοπιά της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των συμβουλευτικών ψυχολόγων στα γυναικεία θέματα και η κατάλληλη προσαρμογή και τροποποίηση της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των γυναικών. Επίσης ενδιαφέρει επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και κάθε γυναίκα που επιθυμεί να δει τον εαυτό της από διαφορετική, πιο ουσιαστική σκοπιά .

Μαλικιώτη-Λοΐζου Μαρία, Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Αθήνα (Εκδόσεις Ατραπός) 2007. [ΚΩΔ:158,3ΣΥΜ]

Στο βιβλίο αυτό αναλύονται τα βασικά πεδία που επεξεργάζεται η συμβουλευτική ψυχολογία. Αναλύονται οι τρείς βασικοί άξονες ενασχόλησης της συμβουλευτικής ψυχολογίας, όπως, η θεωρία, η έρευνα και η εφαρμογή. Θίγονται νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που τονίζουν τα θετικά συναισθήματα, την πολυπλοκότητα και τις νεότερες τάσεις στο χώρο του γνωστικού συμπεριφορισμού. Επίσης παρουσιάζονται έρευνες πρόσφατες που στοχεύουν να δείξουν την επίδραση των συμβουλευτικών παρεμβάσεων στη βελτίωση της συμπεριφοράς σε διάφορα πλαίσια, όπως, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Σχολών Γονέων. Τέλος, θίγονται θέματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που πρέπει να τηρούν οι σύμβουλευτικοί ψυχολόγοι στη χώρα μας. Έτσι το βιβλίο ενδιαφέρει ψυχολόγους ερευνητές, πανεπιστημιακούς, δάσκαλους, φοιτητές και άτομα που ασχολούνται και ευαισθητοποιούνται σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και συμβουλευτικής.

R.Covey Stephen, Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων, Αθήνα (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) 2000. (Μετάφραση: Φαλδαμής Γιάννης) [ΚΩΔ:158CON]

Το βιβλίο παρουσιάζει μια ολιστική, ολοκληρωμένη, επικεντρωμένη σε αρχές προσέγγιση για την επίλυση προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων. Με διεισδυτικές επισημάνσεις και χαρακτηριστηκές αληθινές ιστορίες o Covey αποκαλύπτει βήμα πος βήμα τη διαδρομή για να φτάσουμε να ζούμε με δικαιοσύνη, ακεραιότητα , εντιμότητα και αξιοπρέπεια.

Berne Eric, Παιχνίδια που Παίζουν οι Άνθρωποι: Η Ψυχολογία των Αθρώπινων Σχέσεων, η Βίβλος της Συνδιαλεκτικής Ανάλυσης, Αθήνα (Εκδόσεις Δίοδος) 1996. (Μετάφραση: Ανδρεοπούλου Σοφία) [ΚΩΔ:158,2BER]

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια πρωτότυπη ανάλυση των «Παιχνιδιών» που παίζουμε προκειμένου να ζήσουμε με τους αλλους και με τον εαυτό μας. Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια είναι αυτά της ζωής («Αλκοολικός»), τα συζυγικά παιχνίδια («Ψυχρή Γυναίκα» ), τα σεξουαλικά («Βιασμός»), τα παιχνίδια Κοινωνικών Συναναστροφών- Υποκόσμου («Κλέφτες και Αστυνόμο») κ.α.

Goffman Erving, Η Παρουσίαση του Εαυτού στην Καθημερινή Ζωή, Αθήνα (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια) 2006. (Μετάφραση: Μαρία Γκοφρά)ΚΩΔ:155,2 GOF

Ο Goffman σε αυτό το βιβλίο προσφέρει μια ανατομία της κοινωνικής ζωής με όρους θεατρικού δρώμενου, ξεκινώντας από την ιδέα ότι στις καθημερινές συναναστροφές, κάθε άνθρωπος παρουσιάζει τον εαυτό του στους άλλους και προσπαθεί να ελέγξει την εντύπωση που σχηματίζουν γι΄αυτόν, με τον τρόπο που ένας ηθοποιός παρουσιάζει ένα χαρακτήρα στο κοινό. Κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ψυχολογία αλλα και θεατρολογία, μαζί με κριτική απόσταση , διαπεραστική ματιά και καυστικό χίουμορ είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του βιβλίου.

Watson Tony j., Κοινωνιολογία, Εργασία και Βιομηχανία, Αθήνα (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια) 2006. (Μετάφραση: Μαρία Ν. Καστανάρα) [ΚΩΔ: 306,36WAT]

Πως μεταβάλλεται ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας; Πως συμβάλλει η κοινωνιολογία στην κατανόηση αυτών των μεταβολών; Το βιβλίο παρουσιάζει σε βάθος όλη την ποικιλία των εργασιακών πρακτικών και θεσμών που υπάρχουν στις νεότερες κοινωνίες. Μας ταξιδεύει από τις απαρχές του κλάδου μέχρι τις μεταμοντέρνες προοπτικές του, αναπτύσσοντας όλα τα μείζοντα πεδία ενδιαφέροντος: βιομηχανική κοινωνιολογία και βιομηχανική επανάσταση. Επιχειρήσεις, οργανισμοί και επαγέλματα. Βιομηχανικές σχέσεις και νέα εργασιακά πρότυπα, πιέσεις, ανασφάλειες και ανισότητες από την αναδριοργάνωση της εργασίας. Το τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει πως μεταβάλλεται η εργασιακή εμπειρία και η δομή των σχέσεων στον παγκοσμιοποιημένο και τεχνολογικά καινοτόμο κόσμο του 21ου αιώνα.

Maruani Margaret, Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες : Τι γνωρίζουμε σήμερα , Αθήνα (Εκδόσεις Μεταίχμιο) 2006. (Mετάφραση:Πελαγία Μαρκέτου) [ΚΩΔ:307,76ΓΥΝ]

Το δεύτερο μισό του 20ου αώνα έφερε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές για τις γυναίκες σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και ιδίως στη Γαλλία: την ελευθερία στη διακοπή της κύησης και την αντισύλληψη, το δικαίωμα ψήφου και τη δυνατότητα ισάριθμης αντιπροσώπευσης στους πολιτικούς θεσμούς, τη θεαματική αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην εκπαίδευση και στην επαγγλματική δραστηριότητα. Άραγε όμως οι αλλαγές αυτές περιόρισαν την ανδρική κυριαρχία; Το βιβλίο προσφέρει έναν απολογισμό των συσσωρευμένων γνώσεων σε πολλούς τομείς: σώμα, οικογένεια, αγορά εργασίας, πολιτική. Συγκεντρώνει τις απόψεις και τις ποικίλες οπτικές πενήντα οκτώ συγγραφέων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους , οι οποίες έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την πεποίθηση ότι η διαφορά των φύλων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της κοινωνίας.

Coleman Daniel, Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο της Εργασίας, ιδ΄ έκδοση, Αθήνα (Ελληνικά Γράμματα) 2000. (Μετάφραση: Μεγαλούδη Φωτεινή)

«Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας» αναφέρεται στις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος ώστε να διαπρέψει στο χώρο της εργασίας του και να διασφαλίσει την ευημερία και την πρόοδο της επιχείρησης όπου εργάζεται. Μέσα από μία έρευνα που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους σε ολόκληρο τον κόσμο το βιβλίο προσφέρει μια νέα οπτική χρήσιμη όχι μόνο για τον φοιτητή της ψυχολογίας και του Μarketing αλλά και για όλα τα ανώτερα και κατώτερα στελέχη των επιχειρήσεων. Η « συναισθηματική νοημοσύνη» είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Οργανισμού.

Χατζηπαντελή Παναγιώτα Σ., Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού, Αθήνα (Εκδόσεις Μεταίχμιο) 1999. [ΚΩΔ:6583ΧΑΤ]

Το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», που θα απευθύνεται τόσο σε αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρώτη γνωριμία με τους προβληματισμούς της, όσο και σε εκείνους που θέλουν να συμβουλεύονται ένα συνοπτικό βοήθημα. Επίσης σε όσους παρακολουθούν προγράμματα «Κατάρτισης Ανέργων» ή «Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης» με ανάλογο αντικείμενο.

Nathan Robert, Hill Linda, Επαγγελματική Συμβουλευτική : η συμβουλευτική προσέγγιση της επαγγελματικής επιλογής και σταδιοδρομίας, Αθήνα (Εκδόσεις Μεταίχμιο) 2006. (Μετάφραση:Σιδηροπούλου-Δημάκου Δέσποινα.) [ΚΩΔ:331.702ΝΑΤ]

Η επαγγελματική συμβουλευτική συχνά εκλαμβάνεται, λανθασμένα, ως παροχή συμβουλών για το ποιο επάγγελμα είναι το καλύτερο. Το βιβλίο αυτό εξηγεί τι πραγματικά είναι η επαγγελματική συμβουλευτική και περιγράφει τα προβλήματα τα οποία συνήθως οδηγούν τους ανθρώπους στην αναζήτηση βοήθειας από τον επαγγελματικό σύμβουλο. Το βιβλίο παρουσιάζει τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματικούς συμβούλους, καθώς και την σπουδαιότητα υιοθέτησης μίας «ολιστικής» προσέγγισης του ατόμου σχετικά με το ζήτημα της σταδιοδρομίας. Επίσης εξετάζει διάφορα θέματα όπως: την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση από το σύμβουλο και τη σύναψη συμβολαίου, τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των «εμποδίων» και την αυτοπεποίθηση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματικών συμβούλων.

Κατικαρίδης Μύρων, Τρόποι και Τεχνικές Ένταξης στην Αγορά Εργασίας, Αθήνα (Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ») 1996.

Οι υπεύθυνοι προσωπικού των επιχειρήσεων προκειμένου να επιλέξουν τους κατάλληλους υποψηφίους εφαρμόζουν συχνά μια δύσκολη διαδικασία επιλογής αρχίζοντας από την ¨αποκρυπτογράφηση¨ του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου, μέχρι την προσωπική συνέντευξη. Ο υποψήφιος καλό θα είναι να υιοθετήσει την δική του στρατηγική, γνωρίζοντας ότι η πρόσληψή του θα εξαρτηθεί από το πόσο μεθοδικός υπήρξε στα διάφορα στάδια της επιλογής. Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει το ζητούμενο μέσα από ένα μεθοδολογικά καινοτόμο τρόπο προσφέροντας πληροφορίες και τα απαραίτητα «μυστικά» ενός ενδιαφέροντος βιογραφικού σημειώματος και μίας επιτυχημένης συνέντευξης.

Πιστοφίδης Αλέξανδρος, Εναλλακτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Αθήνα (Εκδόσεις Προπομπός) 2003 [ΚΩΔ:371.425ΠΙΣ]

Το βιβλίο αυτό εστιάζει στο γεγονός ότι το δίλημμα επαγγελματικής επιλογής δεν είναι ποιο επάγγελμα θα έχει ζήτηση, αλλά ποιο επάγγελμα ταιριάζει στο χαρακτήρα μου. Το ποιο επάγγελμα θα έχει ζήτηση δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα, διότι δεν μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τις ανάγκες της νέας εποχής. Το παρόν βιβλίο προσπαθεί να δώσει πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας, τον επαγγελματικό και όχι μόνο προσανατολισμό και τον τρόπο προώθησης της εργασίας στη σύγχρονη αγορά απασχόλησης. Γι αυτό το σκοπό γίνεται αναφορά στις εξελίξεις γύρω από την οικονομία και την εργασία, στις πολιτικές απασχόλησης στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, στις μεθόδους και τεχνικές αυτογνωσίας και προσανατολισμού, στα τυπικά και επιπλέον προσόντα που απιατούνται, στις τεχνικές εύρεσης εργασίας, στις σύγχρονες διαδικασίες πρόληψης κ.α.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Αξιολόγησης Ενεργειών Κατάρτισης για Διπλωματούχους Μηχανικούς (Κριτήρια Επιλογής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης), Μέρος III, Αθήνα 1993, Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Μελέτη Αξιολόγησης Ενεργειών Κατάρτισης για Διπλωματούχους Μηχανικούς ( Η Αγορά εργασίας Διπλωματούχων Μηχανικών), Μέρος II, Αθήνα 1993, Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Απασχόληση, Επαγγέλματα και Τεχνολογική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Σύνοδος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), Λαμία 1999, Έκδοση: Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας.

Μελέτη Αξιολόγησης Ενεργειών Κατάρτισης για Διπλωματούχους Μηχανικούς (Κριτήρια Αξιολόγησης και Μεθοδολογία Παρακολούθησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης), Μέρος IV, Αθήνα 1998, Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στατιστικά Στοιχεία για την Εκπαίδευση των Μηχανικών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Εισηγητής δρ. Άγγελος Πρωτόπαπας), Αθήνα 1998.

Μελέτη Αξιολόγησης Ενεργειών Κατάρτισης για Διπλωματούχους Μηχανικούς (Synthesis Report), Αθήνα 1993, Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Μελέτη Καθορισμού Αριθμού Εισακτέων Του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, (Έκδοση ΙΙ), Αθήνα 1998, ΄Εκδοση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τα Ιδιωτικά «Πανεπιστήμια» Στην Ελλάδα. Αθήνα 1995, Έκδοση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο .

Η Αγορά Εργασίας των Μηχανικών Ανάγκες (Προβλήματα Δομή. Προπτικές), Αθήνα 1992, Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Καθορισμός Μεσο-Μακροπρόθεσμου Αριθμού Εισακτέων στο ΤΑΤΜ (Εισηγητική Έκθεση ), Αθήνα 1998, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών.

Μελέτη Μεσο-Μακροπρόθεσμου Καθορισμού Του Αριθμού των Εισακτέων Στο Τμήμα Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Αθήνα 1998, ΄Εκδοση:Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Training Requirements Of The Community Mining Industries (Conducted within the activities of the dept of mining and metallurgical eng. Of the National Technical University of Athens), Athens 1992, Comett European Programme Eurometaux Federation .

Πανεπιστήμιο και Αγορά Εργασίας: προσφορά ,ζήτηση και προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ, Bόλος (Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) 2002, Έκδοση: Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας.

Τα χαρακτηριστικά Απασχόλησης Των Μηχανικών και των Οικονομολόγων στην Ελλάδα, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1993, Έκδοση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Χατζηιωσήφ Χρήστος, Η γηραιά Σελήνη: η βιομηχανία στην Ελλάδα 1830-1940, Αθήνα (Εκδόσεις Θεμέλιο) 1993. [ΚΩΔ:338.09495 ΧΑΤ]

Για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης της ελληνικής βιομηχανίας χρειάζεται ο εντοπισμός των βασικών λειτουργικών δομών της και η τοποθέτηση τους σε μια μακρόχρονη προοπτική. Το βιβλίο συνδυάζει την ιστορική και συστηματική ανάλυση της κατάστασης αποφεύγοντας την παρουσίαση ενός καταιγισμού στατιστικών στοιχείων. Η βιομηχανία αντιμετωπίζεται ως ένα κατ΄εξοχήν κομβικό επίπεδο του Ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού με σημαντικές συνδέσεις τόσο με τους άλλους τομείς της οικονομίας όσο και με την πολιτική και την ιδεολογία. Οι συχνές αναφορές σε ξένα παραδείγματα αναδεικνύουν τις λεγόμενες ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης ως την ειδική, τοπική έκφραση γενικών φαινομένων των σύγχρονων κοινωνιών και όχι ως αποτέλεσμα μεταφυσικών αιτιών.

Fox Robert, Guagnini Anna, Εκπαίδευση, Τεχνολογία και Βιομηχανικές Επιδόσεις στην Ευρώπη το 1850-1939, Αθήνα (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) 2007. Μετάφραση: Σακελαρίου Νικόλαος, Τζουνάκος Κωνσταντίνος [ΚΩΔ:607.1ΕΚΠ]

Το βιβλίο εξερευνά την ανάπτυξη της ανώτατης επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ στο διάστημα από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1930. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τις ομοιότητες στους όρους που συνέβαλαν στη θεαματική ανάπτυξη της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης σε διαφορετικές χώρες τον ύστερο 19ο αιώνα. Την ίδια στιγμή όμως, υπογραμμίζουν την διαφορετικότητα της κάθε εθνικής περίπτωσης. Έτσι ένα μοντέλο εκπαίδευσης εξαιρετικά αποτελεσματικό σε μια βιομηχανική ή εκβιομηχανιζόμενη οικονομία συχνά αποδεικνυόταν απολύτως αναποτελεσματικό σε μία άλλη. Τέλος, σημειώνεται ότι παντού οι ισορροπίες ανάμεσα στην προσφορά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την ικανότητα της βιομηχανίας να αξιοποιεί γνώσεις και δεξιότητες ήταν εξαιρετικά λεπτές, ενώ οι μεταρρυθμιστές στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ συνειδητοποιούσαν ότι δεν υπάρχει κανένα καθολικό μοντέλο εκπαίδευσης για τη βιομηχανία.

Κυπριανός Παντελής, Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Έκδοση Α΄, Αθήνα (Εκδόσεις Βιβλιόραμα) 2004. [ΚΩΔ: 370.9495ΚΥΠ]

Στόχος του βιβλίου είναι να σκιαγραφήσει τη γένεση, τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη συγκρότηση του νεοελληνικοί κράτους μέχρι τις μέρες μας. Η τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα εξετάζεται ως ένα σύνθετο οικοδόμημα, το οποίο αποτελείται από έξι αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία: τους εκπαιδευομένους, τους εκπαιδευτικούς, το χώρο στον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία αυτή, τους φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις παιδαγωγικές μεθόδους και την οικογένεια. Με οδηγό το σχήμα αυτό καθώς και άλλα δεδομένα αναλύονται η φιλοσοφία, η διάρθρωση και οι βασικές συνισταμένες της ελληνικής εκπαίδευσης από τις απαρχές της μέχρι σήμερα. Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, το εκπαιδευτικό σύστημα ακολούθησε τους κυρίαρχους ιδεολογικούς προσανατολισμούς, παράλληλα με τη συμβολή της στην προαγωγή της ελληνικής κοινωνίας.

Αντωνίου Γιάννης, Οι Έλληνες μηχανικοί. Θεσμοί και ιδέες 1900-1940, Αθήνα (Εκδόσεις Βιβλιόραμα) 2006. [ΚΩΔ:620.0092ΑΝΤ]

Οι μηχανικοί κατατάσσονται στα νεότερα επαγγέλματα που αναδύθηκαν μαζί με το τεχνολογικό φαινόμενο, στη δεκαετία της Πρώτης και της Δεύτερης Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι έλληνες μηχανικοί στη μακρά διάρκεια εμπνεύστηκαν από ένα ιδεώδες προόδου που μετέφραζε τον εκμοντερνισμό και τον εκδυτικισμό της χώρας σε όρους επιστήμης, τεχνικότητας κι οικονομικής ανάπτυξης. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι σπουδές, οι επαγγελματικοί θεσμοί, οι τομείς της απασχόλησης, η κοινωνική σύνθεση και οι τεχνολογικές ιδέες που ενέπνευσαν τους Έλληνες μηχανικούς . Η εξέταση αυτή συνδέεται με την παρουσίαση των αντίστοιχων εξελίξεων σχετικά με τους μηχανικούς και τις τεχνοκρατικές ιδέες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.