Pyrforos

Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ

Menu

Συμβουλευτική Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική

Τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, όσο και στη μετάβασή σου από την εκπαίδευση στο επάγγελμα, μπορεί να συναντήσεις δυσκολίες και ερωτηματικά. Μία συνάντηση με τη Σύμβουλο Σπουδών και Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει και θα σε υποστηρίξει σε θέματα όπως:

 

Εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες

•    Πως ξεπερνώ τις δυσκολίες που συναντώ κατά τη φοίτησή μου;

•    Πώς αντιμετωπίζω το εξεταστικό άγχος;

•    Πώς οργανώνω καλύτερα το χρόνο μελέτης μου;

Αυτογνωσίας

•    Ποιές είναι οι ικανότητες, οι δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα  και οι κλίσεις μου;

•    Πώς μπορώ να βελτιώσω τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου δεξιότητες;

•    Πόσο πιστεύω ότι μπορώ να πετύχω τους στόχους που βάζω;

Λήψης Απόφασης

•    Ποιά κατεύθυνση να ακολουθήσω στις σπουδές και στο επάγγελμά μου;

•    Γιατί δυσκολεύομαι να αποφασίσω;

•    Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις μου;

Πληροφόρησης

•    Ποιές πληροφορίες χρειάζομαι;

•    Από πού θα τις αντλήσω;

•    Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα μπορώ να τις αποκτήσω;

•    Πώς θα τις αξιοποιήσω;

Τεχνικών Εξεύρεσης Εργασίας

•    Πώς συντάσσω ένα καλό βιογραφικό σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή;

•    Πώς προετοιμάζομαι για τη συνέντευξη επιλογής;

•    Πώς αναζητώ εργασία;

 
………………………………………

Δείτε το φυλλάδιο της Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΕΜΠ “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κάποιες βοηθητικές συμβουλές διαχείρισης της μελέτης σου

………………………………………

 

Το βιογραφικό είναι αναμφίβολα το εργαλείο κλειδί της επαγγελματικής σας ζωής.

Είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Είναι δηλαδή το έντυπο που δίνει εκείνες τις πληροφορίες που θα κάνουν τον υπεύθυνο για τις προσλήψεις να ενδιαφερθεί για σας.

• Είναι το διαβατήριο με το οποίο θα φτάσετε στην συνέντευξη για την πρόσληψη.

• Είναι τέλος η επαγγελματική σας ταυτότητα. Γι αυτό θα πρέπει να σας ταιριάζει.

 

 

Μερικές απλές συμβουλές για τη σύνταξη του βιογραφικού:

 

Το βιογραφικό πρέπει να είναι σύντομο

Το βιογραφικό πρέπει να διαβάζεται εύκολα, να περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που σας αφορούν και δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 σελίδες, παρά μόνο αν εκτιμάτε ότι η εμπειρία σας δικαιολογεί μεγαλύτερη έκταση.

 

Το βιογραφικό πρέπει να είναι σαφές

Ο τρόπος που αναφέρεστε στα πράγματα πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και πλήρως τεκμηριωμένος. Επίσης θα πρέπει να συνδέσετε εμφανώς το ενδιαφέρον σας για τη θέση με κάτι συγκεκριμένο π.χ. την έως τώρα επαγγελματική σας εμπειρία.

 

Το βιογραφικό πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Οι γνώσεις και η εμπειρία σας είναι δεδομένες. Στην προσπάθειά σας να τις παρουσιάσετε με θετικό τρόπο αποφύγετε λεκτικές υπερβολές και ανακρίβειες. Χρησιμοποιήστε εκφράσεις αληθινές, θετικές, διότι εδώ βρίσκεται η δύναμη σας.

 

Το βιογραφικό πρέπει να είναι πλήρες

Γράψτε το βιογραφικό σας χωρίς παραλείψεις. Μην αφήνετε ανεξήγητα κενά γιατί ο αναγνώστης θα συνάγει συμπεράσματα λανθασμένα και αρνητικά για σας.

• Το βιογραφικό πρέπει να παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά αντίστροφη, /δηλαδή η τελευταία εμπειρία πρώτη χωρίς να υπάρχουν κενά στις ημερομηνίες, ώστε να επιτρέπει στον αναγνώστη να παρακολουθήσει εύκολα τη διαδρομή σας.

• Αναφέρατε όλα τα επίπεδα των σπουδών σας (μέχρι το Λύκειο). Τα ονόματα των σχολών που φοιτήσατε και τους ακριβείς τίτλους των διπλωμάτων που κατέχετε.

• Περιγράφοντας την επαγγελματική σας εμπειρία, αναφέρετε τις θέσεις που κατείχατε, τονίζοντας τα σημεία που παραπέμπουν στις απαιτήσεις της εργασίας που στοχεύετε.

• Σημειώστε καθαρά το όνομα του εργοδότη σας, αποφεύγοντας να εκφράζεστε με τρόπο ελλειπτικό ή αφηρημένο π.χ μεγάλη εταιρία υπολογιστών.

Μην παραλείψετε να αναφέρετε όλες τις αρμοδιότητες που είχατε σε μια εργασία, ακόμα και αν παραμείνατε για μικρό διάστημα.

 

Το βιογραφικό πρέπει να έχει άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά

Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη δομή και στη συνολική εμφάνιση του βιογραφικού. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα επαγγελματικό έντυπο, το οποίο θα πρέπει να το χαρακτηρίζει η σοβαρότητα και η απλότητα.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι τα εξής:

• αποφύγετε τη χειρόγραφη μορφή βιογραφικού

• χρησιμοποιήστε καλής ποιότητας χαρτί και εκτύπωση υψηλής ακρίβειας

• γράψτε στη μία πλευρά της σελίδας

• αποφύγετε τους πίνακες και την εναλλαγή γραμματοσειρών

• επιλέξτε ευανάγνωστη γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων

• ελέγξτε τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη

• χρησιμοποιείστε  παραγράφους

• η οικογενειακή κατάσταση αναφέρεται προαιρετικά, π.χ. «έγγαμος με ένα παιδί».

• ο τόπος γέννησης αναφέρεται προαιρετικά και εφόσον εκτιμάτε ότι αποτελεί πλεονέκτημα στην αξιολόγησή σας.

• οι άνδρες υποψήφιοι μπορούν να αναφέρουν αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Στο σημείο αυτό αρκεί να συμπληρώσετε «στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες».

• η ενότητα στην οποία ζητούνται τα «προσωπικά ενδιαφέροντα» συμπληρώνεται προαιρετικά και με ιδιαίτερη προσοχή.

 

 Στα συνημμένα θα βρείτε 2 παραδείγματα Βιογραφικών Σημειωμάτων:

CVgr

CVen

Το συνοδευτικό γράμμα είναι εξίσου σημαντικό με το βιογραφικό σημείωμα και έχει πολλές και σημαντικές λειτουργίες:

* Προσδιορίζει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Η επιχείρηση μπορεί να έχει ανοικτές πολλές θέσεις εργασίας. Το συνοδευτικό γράμμα θα βοηθήσει ώστε η αίτησή σας να προωθηθεί στη σχετική υπηρεσία.

* Παρουσιάζει τα προσόντα και τις δεξιότητές σας με άμεσο και προσωπικό τρόπο.

Επειδή δεν έχει την αυστηρή δομή του βιογραφικού σημειώματος, σας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τα προσόντα σας με μία προσωπική χροιά. Δημιουργείτε έτσι μία πρώτη σύνδεση ανάμεσα στη θέση εργασίας και την υποψηφιότητά σας. Με τον τρόπο αυτό, ο αναγνώστης καλείται να δει το επαγγελματικό σας περίγραμμα μέσα από τη δική σας ματιά.

* Αναδεικνύει στοιχεία του βιογραφικού σας.

Τονίζοντας τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας προσόντα, αυξάνετε την πιθανότητα να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής.

* Είναι το μέσο με το οποίο ελέγχεται η δυνατότητα γραπτής έκφρασης.

Η ικανοποιητική χρήση του γραπτού λόγου αποτελεί αναπόσπαστό κομμάτι της επαγγελματικής ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό με το συνοδευτικό γράμμα αξιολογείτε έμμεσα και η ικανότητα γραπτής επικοινωνίας σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όπως κάθε επαγγελματικό έγγραφο, έτσι και το συνοδευτικό γράμμα περιλαμβάνει τρία μέρη: εισαγωγή, κυρίως θέμα και επίλογο, στα οποία θεωρητικά αντιστοιχούν τρεις παράγραφοι. Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε περισσότερες παραγράφους, αν το κείμενο περιλαμβάνει περισσότερες νοηματικές ενότητες. Αν το γράμμα σας είναι πάνω από μία σελίδα, πιθανότατα λέτε πάρα πολλά.

Η πρώτη παράγραφος είναι η εισαγωγική και πρέπει να διακρίνεται για την αμεσότητα και την απλότητά της. Εδώ θα πρέπει να αναφέρετε για ποια θέση ενδιαφέρεστε και ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. Επίσης μπορείτε να δηλώσετε την πηγή πληροφόρησής σας (αγγελία σε εφημερίδα, συστάσεις κλπ), στοιχεία που πιθανότατα ενδιαφέρουν τον εργοδότη. Αν για τη συγκεκριμένη θέση σας έχει ενημερώσει εργαζόμενος της εταιρίας στην οποία απευθύνεστε, μετά από συνεννόηση μαζί του, μπορείτε να αναφέρετε το όνομά του.

Η δεύτερη παράγραφος είναι η καρδιά του γράμματος. Έχοντας σαν οδηγό την περιγραφή της θέσης, αναφέρετε εκείνα τα προσόντα που σας καθιστούν τον κατάλληλο υποψήφιο για τη συγκεκριμένη θέση, π.χ. σπουδές, ειδίκευση, τυχόν ακαδημαϊκές διακρίσεις, ενδιαφέροντα κλπ.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρετε γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση, την εταιρία, τα προϊόντα της. Αντιπροσωπεύει για σας μια ευκαιρία για να μάθετε κάτι καινούριο; Είναι μια ευκαιρία να δουλέψετε σε μια επιστημονική περιοχή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σας; Σας ενδιαφέρει το είδος της επιχείρησης;

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε στο τέλος της παραγράφου ή σε μία νέα παράγραφο.

Ο επίλογος έχει λίγο-πολύ μια συγκεκριμένη μορφή. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για μία συνέντευξη επιλογής, αναφέροντας ότι είστε διαθέσιμος αν σας ζητηθεί. Μην παραλείψετε να σημειώσετε το τηλέφωνό σας και τις ώρες που μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Τελειώστε γράφοντας ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας και υπογράφοντας το γράμμα.

Στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ζητείται από τους υποψηφίους να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητας μία επιστολή – έκθεση,  στην οποία θα παρουσιάζουν τα κίνητρα και τους λόγους που επέλεξαν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Η αυτοπεριγραφική έκθεση μπορεί να ζητηθεί, κι ως application essay / personal statement / statement of purpose / motivational letter.

 

 H «προσωπική δήλωση» αποτελεί μια αναλυτική περιγραφή των σπουδών, των ιδεών και των στόχων σας, των προσωπικών ενδιαφερόντων και εμπειριών σας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, καθώς επίσης καταγράφει τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που σας καθιστούν τον κατάλληλο υποψήφιο. Η αυτοπεριγραφική έκθεση μαζί με τις συστατικές επιστολές αποτελούν τα τμήματα μιας αίτησης, όπου ο υποψήφιος παύει να είναι ένα σύνολο αριθμών (όπως βαθμοί μαθημάτων, βαθμοί από GRE’s κλπ), και γίνεται ένας άνθρωπος με παρελθόν, παρόν και με σχέδια για το μέλλον.

 

Η αυτοπεριγραφική έκθεση είναι προσωπική υπόθεση!

 

Υπάρχουν στο διαδίκτυο πολλά υποδείγματα, τα οποία πιθανά να σας δώσουν ερεθίσματα για σκέψη, ωστόσο, το περιεχόμενο είναι θέμα αποκλειστικά δικό σας. Επομένως θα πρέπει να γράψετε το δικό σας κείμενο. Για αυτό και το συντάσσετε στο πρώτο πρόσωπο ενικού, προκειμένου να αποτυπώσετε τη δική σας σκέψη και προσπάθεια. Κύριος στόχος είναι να απαντηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα, σύντομα και με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια η ερώτηση «Γιατί να γίνεις δεκτός στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;». Για το λόγο αυτό το κείμενο που θα συντάξετε θα πρέπει να βασίζεται αφενός στο βιογραφικό σας, αφετέρου, στην καλή γνώση του περιεχομένου των σπουδών που προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο που θέλετε να σας δεχτούν. Σκοπεύει στην σύνδεση των δύο και στην τεκμηρίωση της επιθυμίας και της καταλληλότητας σας για τη συνέχιση των σπουδών σας στο μεταπτυχιακό που κάνετε την αίτηση.

 

Για την συγγραφή της αυτοπεριγραφικής έκθεσης δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και προκαθορισμένος τρόπος. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια δομή είτε την καθορίζει το πανεπιστήμιο με συγκεκριμένες ερωτήσεις είτε είναι ελεύθερο κείμενο.

 

Παρόλο που έχει μεγάλη σημασία να διατηρήσετε το προσωπικό σας ύφος στην σύνταξη της έκθεσής σας, καλό είναι ως προς την δομή της, να ακολουθήσετε τον κλασσικό τρόπο σύνταξης εκθέσεων, ο οποίος περιλαμβάνει μία εισαγωγική παράγραφο, το κυρίως θέμα σε μία ή περισσότερες παραγράφους, ανάλογα με το περιεχόμενο, και την τελική παράγραφο, «κλείσιμο»  της έκθεσης, που συνοψίζει τον στόχο και την προσδοκία σας.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

• Συγκεντρώστε στοιχεία για το Πανεπιστήμιο και το Μεταπτυχιακό που σας ενδιαφέρει. Καλό θα είναι να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστήμιου, την κουλτούρα του, την έμφαση που δίνει στην έρευνα ή/και στην απασχόληση, συλλόγους φοιτητών, άλλες δραστηριότητες, στοιχεία που το διαφοροποιούν από άλλα πανεπιστήμια. Μελετείστε πολύ καλά το αντικείμενο και το περιεχόμενο σπουδών, μαθήματα, ερευνητικό προσανατολισμό, στοιχεία για το ακαδημαϊκό προσωπικό, κλπ. Διερευνήστε άλλες δυνατότητες που τυχόν σας δίνονται όπως: πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα προγράμματα, συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια επαφή με επιχειρήσεις.

 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες της αίτησης και είτε απαντήστε στις ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν είτε αναπτύξτε σε ελεύθερο κείμενο, και σε καμια περίπτωση, μην υπερβείτε το όριο των λέξεων που σας θέτουν. Το κάθε πανεπιστήμιο έχεις τους δικούς του κανόνες και την δική του φιλοσοφία . Στην περίπτωση του ελεύθερου κειμένου, η αυτοπεριγραφική έκθεση δεν πρέπει να ξεπερνά την μια με δυο σελίδες. Συνοψίστε τα δυνατά σας σημεία και αποφύγετε την παράθεση ανούσιων και προσωπκών πληροφοριών. Χρησιμοποιήστε κάποιους ειδικούς όρους της επιστημονικής κατεύθυνσης σας προκειμένου να δείξετε τις γνώσεις σας και το ενδιαφέρον σας.

 

• Δουλέψτε στο πρόχειρό σας πολλές φορές και βεβαιωθείτε ότι καταλήγετε σε ένα κείμενο, το οποίο διαβάζεται εύκολα και με ενδιαφέρον. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι αποδίδετε με σαφήνεια αυτό που θέλετε να πείτε. Τέλος, αποφύγετε τυποποιημένες εκφράσεις και την στείρα αντιγραφή άλλων εκθέσεων, υπάρχουν ειδικά συστήματα λογοκλοπής που ανιχνεύουν πανομοιότυπα κείμενα και μπορούν να σας στερήσουν την εισαγωγή στο πρόγραμμα .

 

• Δώστε το κείμενό σας σε τρίτους να το διαβάσουν και να σας πουν τις εντυπώσεις ή τις παρατηρήσεις τους. Απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης. Στο γραφείο μπορούμε να δούμε μαζί και να συζητήσουμε το κείμενο σας και να σας υποστηρίξουμε συμβουλευτικά σε όλη την διαδικασία της αίτησης για μεταπτυχιακό.

 

• Η συνολική εικόνα του κειμένου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή! Διορθώστε προσεκτικά τα γραμματικά και συντακτικά λάθη του κειμένου σας. Ειδικά  αν η έκθεση (ή η αίτηση) είναι γραμμένη σε ξένη γλώσσα, χρειάζεται να ασχοληθείτε και να αφιερώσετε χρόνο και για το συντακτικό, την ορθογραφία αλλά και το γραπτό λόγο.

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

Προκειμένου να συντάξετε μια έκθεση που να αντικατοπτρίζει το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο,την προσωπικότητα, τους στόχους σας αλλά και τα δυνατά σημεία σας ως υποψηφίου, παρατίθενται παρακάτω κάποιες ερωτήσεις, όπου απαντώντας τις θα σας βοηθήσουν στην συγγραφή της.

 

1. Γιατί σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό; Αναφέρετε μαθήματα, καθηγητές, ερευνητική δραστηριότητα, κύρος του πανεπιστημίου, καλές αξιολογήσεις (rankings), σύνδεση με την αγορά εργασίας κλπ.

2. Πως ξεκίνησε το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, πως εξελίχθηκε; Πότε αισθάνθηκατε σίγουροι ότι αυτό είναι με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε; Τι σας οδήγησε σε αυτήν την απόφαση;

3. Πως η ακαδημαϊκή σας εμπειρία, σας οδήγησε στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα; Αναφέρετε μερικά επιτεύγματα στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών που σας έχουν προετοιμάσει για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Για παράδειγμα έχετε ασχοληθεί με κάποια επιστημονική έρευνα ή εργασία σχετική με το μεταπτυχιακό; Ποια ήταν η διπλωματική σας εργασία;

4. Τι γνωρίζετε σχετικά με αυτό το επιστημονικό αντικείμενο (από μαθήματα, εργασιακή εμπειρία, προσωπική μελέτη, κ.α.) και που θα θέλατε να εμβαθύνετε;

5. Αναφέρετε άλλες μη ακαδημαϊκές εμπειρίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

6. Ποια είναι τα σχέδια σας για την επιστημονική και επαγγελματική σας εξέλιξη; Ποιοί είναι οι στόχοι σας/ οι φιλοδοξίες σας ;

7. Υπάρχουν άλλα σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει για σας η επιτροπή του μεταπτυχιακού;

8. Ποιές άλλες δεξιότητες έχετε καλλιεργήσει που αξίζει να αναφέρετε, πέρα από τα ακαδημαϊκά προσόντα σας, από τη μέχρι τώρα εκπαιδευτική και τυχόν επαγγελματική σας πορεία; Στo κείμενο, μέσα από παραδείγματα, με συγκροτημένη σκέψη και καινοτόμες ιδέες, αναδείξτε δυνατά σημεία και δεξιότητες όπως : Διάθεση για εξέλιξη και ερευνητικό ενδιαφέρον/ Άμεση σύνδεση με επιχειρήματα του επιστημονικού πεδίου του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού  με τα ενδιαφέροντα σας / Κίνητρο και ικανότητα να πετύχετε στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο/ Συγκροτημένη σκέψη και καινοτόμες ιδέες/ Δεξιότητες (soft skills) , όπως ευελιξία, ομαδικότητα, συνεργασία, πρωτοβουλία , ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων, δημιουργικότητα, διαχείριση χρόνου, οργανωτικότητα κλπ 

9. Τι σας κάνει να ξεχωρίζετε ως υποψήφιος;

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Η επιτυχία σας εξαρτάται, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, από την προετοιμασία σας πριν από την συνέντευξη:

 

Διαβάστε προσεκτικά το βιογραφικό σας σημείωμα
Επειδή όλοι οι εξεταστές αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της εξέτασης για να διερευνήσουν την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, τις τεχνικές σας γνώσεις και την επαγγελματική σας εμπειρία, δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να υπάρχουν αναντιστοιχίες στις απαντήσεις σας και σ΄ αυτά που έχετε γράψει στο βιογραφικό σας σημείωμα.

 

Αναλύστε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας
Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τα προσόντα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση και να εκτιμήσετε κατά πόσο ταιριάζουν με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας. Ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή θα μπορέσετε να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας και κατά συνέπεια να οδηγηθείτε στην ορθότερη επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

 

Ενημερωθείτε για την επιχείρηση.
Οι περισσότεροι εξεταστές ικανοποιούνται όταν βλέπουν ότι γνωρίζετε αρκετά για την επιχείρηση και τη συγκεκριμένη θέση. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωθείτε σχετικά. Μάθετε ποιοι είναι οι στόχοι της και πως εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε σ’ αυτούς. Μ’ αυτό το τρόπο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα αποφύγετε κάποιες άστοχες ερωτήσεις. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την ανάλυση των απαιτήσεων της θέσης εργασίας, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε το “προφίλ” που θα πρέπει να έχει το άτομο που θα προσληφθεί. Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε:

* Στη βιβλιοθήκη και στις βάσεις δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης.
* Στους ετήσιους οδηγούς που εκδίδει η ICAP.
* Σε περιοδικές εκδόσεις και στον τύπο.

 

Προγραμματισμός των ερωτήσεων
Ποτέ δεν μπορείτε να είστε σίγουροι για το τι ακριβώς θα σας ρωτήσουν. Κάποιες όμως ερωτήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να σας τεθούν απ’ ό,τι κάποιες άλλες. Συνήθως οι ερωτήσεις ακολουθούν μία προσεκτικά προετοιμασμένη σειρά: οι πιο ανώδυνες γίνονται στην αρχή, ενώ οι πιο προσωπικές στο τέλος.

Τις περισσότερες φορές ο εξεταστής έχει έναν συγκεκριμένο κατάλογο θεμάτων τα οποία αναφέρονται:
* Στις σπουδές.
* Στην επαγγελματική εμπειρία.
* Στο χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα.
* Στη στάση του υποψηφίου απέναντι στην προσφερόμενη θέση.

 

Οι ερωτήσεις παρατίθενται για προετοιμασία και άσκηση.

ΣΠΟΥΔΕΣ
* Γιατί επιλέξατε τις συγκεκριμένες σπουδές;
* Τι άποψη έχετε για τις γνώσεις που αποκτήσατε και το επίπεδο των σπουδών σας;
* Ποια οφέλη αποκομίσατε από τις σπουδές σας;
* Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξαναρχίζατε τις σπουδές σας, τι θα σπουδάζατε;
* Μιλήστε μας για τις σπουδές σας. Συναντήσατε δυσκολίες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας; σε ποια μαθήματα συναντήσατε τις περισσότερες δυσκολίες;

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
* Τι έχετε αποκομίσει από τις προηγούμενες θέσεις εργασίες που κατείχατε;
* Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία σας στον επαγγελματικό τομέα;
* Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες σας στην προηγούμενη θέση;
* Η μέχρι σήμερα επαγγελματική σας εμπειρία σας έχει βοηθήσει να βελτιωθείτε ως επαγγελματίας; ως άτομο;
* Περιγράψτε μας μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε στην προηγούμενη εργασία σας και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίσατε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
* Περιγράψτε τον εαυτό σας.
* Ποια θεωρείτε αδύνατα σημεία σας;
* Έχετε αποτύχει ποτέ;
* Θεωρείτε τον εαυτό σας επιτυχημένο;
* Με τι είδους ανθρώπους θα θέλατε να συνεργάζεστε;
* Τι σημαίνει για σας η καριέρα σας και τι θυσίες θα κάνατε για να πετύχετε τους στόχους σας;
* Ποιο είδος αποφάσεων δυσκολεύεστε να πάρετε;
* Πώς χειρίζεστε τις κρίσεις;
* Τι κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας;
* Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας;

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
* Γιατί σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας;
* Τι είναι αυτό που ζητάτε στη νέα σας εργασία;
* Ποιες νομίζετε ότι είναι οι ικανότητες που έχετε για να καταλάβετε τη συγκεκριμένη θέση;
* Για ποιους λόγους αποχωρήσατε από την προηγούμενη εργασία σας;
* Γιατί προτιμήσατε την εταιρία μας;
* Τι περιμένετε από εμάς;
* Ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σας στόχοι για τα επόμενα 5 χρόνια;

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να ακούτε προσεκτικά τις ερωτήσεις που σας θέτουν και να απαντάτε μόνο σε ό,τι σας ρωτούν. Οι απαντήσεις σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα τρία λεπτά, εκτός και αν κρίνετε απαραίτητο να μιλήσετε για κάποιο θέμα εκτενέστερα.