ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089

Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Στόχος: Η ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων. Η ΕΔΕΙΛ συγκροτεί την Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων η οποία αποτελείται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, και  2  μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ.  Μετά από σχετική προκήρυξη γίνεται η  επιλογή των υποτρόφων με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει αθροιστικά  κάθε  υποψήφιος  στα  κριτήρια  αξιολόγησης. Στην συνέχεια η ΕΔΕΙΛ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τη χορήγηση ή μη των υποτροφιών. Στην κατεύθυνση αυτή θα ληφθούν υπόψη και θα μοριοδοτηθούν αναλόγως τα παρακάτω:

Α’. Οικονομικά κριτήρια:

Η μοριοδότηση για τα οικονομικά κριτήρια θα είναι ανάλογη του εισοδήματος.

Β’. Κοινωνικά Κριτήρια

 Μοριοδοτείται αναλόγως η οικογενειακή κατάσταση.

Γ’. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Μοριοδοτούνται αναλόγως οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες π.χ με αναπηρίες, ή με προβλήματα ψυχικής υγείας, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις κ.λπ.

Δ’. Σπουδές εκτός τόπου κατοικίας

Μοριοδοτούνται Φοιτητές/τριες των οποίων ο τόπος της κύριας κατοικίας τους βρίσκεται εκτός Αθηνών.


Ακολούθως μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις που εκδόθηκαν για τη χορήγηση υποτροφιών, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος:

2022

2021

2020