ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089

Συνήθη αιτήματα

Κάποιες από τις συνηθέστερες δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές είναι οι ακόλουθες:

  • Δυσκολίες που σχετίζονται με τις σπουδές τους, όπως έντονο άγχος εξετάσεων ή/ και επίδοσης, αδυναμία διαχείρισης χρόνου, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή ή στην πόλη/ χώρα σπουδών
  • Δυσκολίες σε επίπεδο σχέσεων και επικοινωνίας, όπως συγκρούσεις στο οικογενειακό/ φιλικό  περιβάλλον, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης κλπ
  • Άλλες προσωπικές δυσκολίες, όπως προβλήματα υγείας, ψυχοσωματικά προβλήματα,  διακυμάνσεις στη διάθεση κλπ

Οι παραπάνω δυσκολίες, δεν είναι παρά ενδεικτικές των προβληματισμών και των συναισθημάτων που μπορεί να βιώνει ένας φοιτητής. Εξάλλου, τις περισσότερες φορές, τα αιτήματα δεν κατηγοριοποιούνται απολύτως, εφόσον το ένα μπορεί να οδηγεί στο άλλο (π.χ η ελλειμματική διαχείριση άγχους ή οι δυσκολίες σε επίπεδο συναισθήματος, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα ακαδημαϊκές δυσκολίες) ή και να συνυπάρχουν. Μέσα από την εμπειρία μας, φαίνεται ότι η μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση και προσέλευση στη Σχολή είναι συχνά σύμπτωμα άλλων προσωπικών δυσκολιών και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην προσωπική υποστήριξη του φοιτητή φαίνεται να επηρεάζουν θετικά και τα θέματα που συνδέονται με τις σπουδές.

 

Επομένως ό, τι  και να είναι αυτό που σε απασχολεί μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με τον Σύμβουλο / Ψυχολόγο!