ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089

Εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής

Εκτός από τις συνεδρίες Ατομικής Συμβουλευτικής, που αφορά στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού, υπάρχει και η δυνατότητα πραγματοποίησης Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής, δεδομένου ότι η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα ενδείκνυται για ορισμένες κατηγορίες δυσκολιών.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, οργανώνονται εργαστήρια βιωματικά, αποτελούμενα από μικρές ομάδες. Τα ομαδικά αυτά εργαστήρια επεξεργάζονται συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες πηγάζουν από τις συνήθεις δυσκολίες των φοιτητών/τριών (για παράδειγμα, εργαστήριο επικοινωνίας).

Οι ομαδικές συναντήσεις προσφέρουν ανεκτίμητο πλούτο, καθώς στηρίζονται στην ανταλλαγή απόψεων, συναισθημάτων και εμπειριών.