ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089

Σταθμοί εργασίας για φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Έγινε προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φοιτητών με αναπηρία . Ο εν λόγω εξοπλισμός εγκαταστάθηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ και δημιουργήθηκαν τέσσερις σταθμοί εργασίας Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (τρεις σταθεροί και ένας φορητός) που επιτρέπουν την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .

Περισσότερα:  http://lib.ntua.gr/?page_id=2482#1646838870057-8b076ac9-077b