ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089

Ευάλωτες ομάδες

Οι υπηρεσίες  της Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΕΜΠ απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές, αλλά ιδιαίτερα σε όσους εντάσσονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  Οι φοιτητές αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες  ψυχολογικής, σωματικής, κοινωνικής ή άλλης φύσης,  που μπορεί να δυσχεραίνουν τη φοίτησή τους.

  1. Φοιτητές από άλλες πόλεις

Με την εισαγωγή τους στο Πολυτεχνείο, όλοι οι φοιτητές καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο τρόπο ζωής, πόσο μάλλον εκείνοι που έρχονται από άλλες πόλεις.  Για πρώτη φορά οι φοιτητές απομακρύνονται από τις οικογένειές τους και αναλαμβάνουν τη διευθέτηση καθημερινών πρακτικών ζητημάτων σχετικά με τη διαμονή και τη διατροφή τους, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών τους. Μετακομίζοντας σε μια άλλη πόλη, αφήνουν πίσω τους την οικογένεια και τους φίλους τους και καλούνται να δημιουργήσουν και ένα νέο κοινωνικό δίκτυο σχέσεων.  Ταυτόχρονα, βρίσκονται απέναντι στην πρόκληση να διαχειριστούν νέους τρόπους μάθησης σε ένα καινούριο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

  1. Φοιτητές ομογενείς, μετανάστες, πρόσφυγες.

Οι  συγκεκριμένοι φοιτητές προέρχονται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και χρειάζεται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της χώρας, αλλά και του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.  Πολλές φορές, οι αλλοδαποί φοιτητές έχουν να λύσουν και διαδικαστικά θέματα, όπως έκδοση άδειας παραμονής, διαδικασίες γενικά, οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν αρκετά χρονοβόρες.

Μια ακόμα δυσκολία που καλούνται να ξεπεράσουν είναι η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας. 

 

  1. Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

α. Φοιτητές με δυσλεξία

Η δυσλεξία δεν εξαφανίζεται με το τέλος του σχολείου, αλλά συνεχίζει να υφίσταται σε όλη την ενήλικη ζωή, οπότε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Οι δυσκολίες των φοιτητών στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία, καθώς και στην οργάνωση του χρόνου, δυσχεραίνουν την ανταπόκρισή τους στις υποχρεώσεις τους, και ως αποτέλεσμα οδηγούν πολλές φορές σε μειωμένη ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση και υψηλότερα επίπεδα άγχους.

β. Φοιτητές με Διαταραχή  Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Οι φοιτητές με ΔΕΠ-Υ έρχονται αντιμέτωποι με απαιτήσεις που δοκιμάζουν το εύρος συγκέντρωσής τους, όπως είναι η παρακολούθηση διαλέξεων, η μελέτη πολυσέλιδων βιβλίων και άρθρων καθώς και η συγγραφή εργασιών.  Επίσης, άλλοι παράγοντες που τους δυσκολεύουν κατά την φοιτητική ζωή είναι η απαίτηση της αυτόνομης μελέτης, η οργάνωση του χρόνου και του χώρου.  Ακόμα πιο πολύ δυσκολεύονται οι φοιτητές με ΔΕΠ-Υ, οι οποίοι φεύγουν για να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη, όπου χρειάζεται να οργανώσουν μόνοι τους την καθημερινότητά τους, χωρίς το υπάρχον υποστηρικτικό τους πλαίσιο.

γ. Φοιτητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Υπάρχει ένας αριθμός φοιτητών με ιδιαίτερες ικανότητες και υψηλή λειτουργικότητα, οι οποίοι εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού.  Οι ακαδημαϊκές δυσκολίες που συναντούν φοιτητές με ΔΑΦ έχουν σχέση με την έλλειψη συστηματικής ακαδημαϊκής φοίτησης  και τη δυσκολία παρακολούθησης των διαλέξεων, λόγω προβλημάτων συγκέντρωσης και λόγω αισθητηριακής υπερφόρτωσης.  Έχουν επίσης σχέση με τη δυσκολία οργάνωσης της μελέτης, τη δυσκολία συνεργασίας με άλλους φοιτητές σε ομάδα, καθώς και τη δυσκολία να παρουσιάσουν ένα συγκροτημένο γραπτό σε εργασίες και σε εξετάσεις.

  1. Φοιτητές με σωματικές δυσκολίες

Φοιτητές με κινητικά προβλήματα, με τύφλωση ή κώφωση μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων ή στην συμμετοχή σε εργαστήρια, με αποτέλεσμα να βιώνουν άγχος και ματαίωση των προσδοκιών τους.  Παράλληλα, μπορεί να είναι πιο δύσκολη η ένταξή τους σε φοιτητικές παρέες και έτσι να νιώθουν κοινωνικά απομονωμένοι.

 

  1. Φοιτητές με χρόνιες παθήσεις

α.  Φοιτητές με χρόνια νοσήματα:

Οι φοιτητές με χρόνια νοσήματα, όπως χρόνια αναπνευστικά, αυτοάνοσα, μυοσκελετικές παθήσεις, καρκίνο κ.λ.π. αναγκάζονται να βρίσκουν στρατηγικές για να διαχειριστούν την κατάσταση της υγείας τους.  Οι παθήσεις αυτές μπορεί να προκαλούν σωματικό πόνο και αίσθηση αδιαθεσίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν  την φοίτηση και γενικότερα την καθημερινότητα των φοιτητών.  Επιπροσθέτως, οι φοιτητές με χρόνιες παθήσεις μπορεί να αισθάνονται, άγχος, στενοχώρια, θυμό, αγωνία, αδυναμία και απώλεια ελέγχου.

β. Φοιτητές με διαταραχές  ψυχικής υγείας:

Οι φοιτητές με προβλήματα ψυχικής υγείας δυσκολεύονται πολλές φορές να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.  Ανάλογα με το είδος της διαταραχής τους, μπορεί να έχουν δυσκολίες ως προς το εύρος της προσοχής και της μνήμης τους, ως προς την οργάνωση και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, καθώς και ως προς τη συνεργασία σε ομάδες.  Περαιτέρω δυσκολίες αντιμετωπίζουν από πιθανές παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής  που ενδεχομένως να λαμβάνουν (π.χ. υπνηλία, μειωμένη αποδοτικότητα) και από απουσίες, λόγω νοσηλείας.

Ταυτόχρονα,  έχουν να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό στιγματισμό και την απομόνωση, λόγω της έλλειψης ευαισθητοποίησης σε σχέση με τα θέματα ψυχικής υγείας.