ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

4 ερευνητικές θέσεις στο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  Tο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab – https://teeslab.unipi.gr/) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) έμμισθων θέσεων ερευνητών (με διάφορα επίπεδα εμπειρίας: νέοι απόφοιτοι, νέοι ερευνητές, έμπειροι ερευνητές, κ.λπ.) στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC Horizon 2020, κ.λπ.).

  Θέση 1: Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) στην περιοχή της Ενεργειακής & Κλιματικής Πολιτικής

  Θέση 2: Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) στην περιοχή της Μοντελοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων με επίκεντρο την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση μέτρων και πολιτικών υποστήριξης της μετάβασης σε οικονομίες χαμηλού άνθρακα.

  Θέση 3: Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) για την αξιολόγηση πολιτικών και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς για τον εντοπισμό θετικών σημείων μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.

  Θέση 4: Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) στην περιοχή της Μοντελοποίησης Δυναμικών και Αλληλοεπιδρώντων Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών με επίκεντρο τη μηχανική μάθηση.

  Περισσότερα: Θέσεις-TEESlab_Feb-2021_v01_af.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email