ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

3 θέσεις αμειβόμενων ερευνητών στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του ΕΜΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πρόκειται να προκηρύξει 3 θέσεις αμειβόμενων ερευνητών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

Διαχείριση πλημμυρών.

Φυσικές (περιβαλλοντικές) μέθοδοι (nature-based methods) διαχείρισης πλημμυρών.

Βέλτιστη διαχείριση νερών σε νησιά.

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνεται το αντικείμενο της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ή/και Υδραυλικής, όπως Πολιτικού Μηχανικού, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Γεωλόγου ή συναφούς αντικειμένου.

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα

Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των πλημμυρών.

Γνώσεις ή/και εμπειρία στη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.

Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής υδραυλικής, χρήση προγραμμάτων υπολογισμού (π.χ. HECRAS).

’λλες πληροφορίες
Η ερευνητική απασχόληση έχει αρχική διάρκεια 18 μήνες, μπορεί να αρχίσει άμεσα (Οκτώβριος 2022) και μπορεί να συνδυαστεί με:

μεταπτυχιακές σπουδές,

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ.

Παρακαλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν άμεσα (και το αργότερο μέχρι τις 28.09.2022) βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στα emails: abloutsos@mail.ntua.gr και stamou@mail.ntua.gr.
Επικοινωνία – Πληροφορίες: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής
Δρ. Α. Μπλούτσος, 210-7722801
Καθηγητής Α. Στάμου, 210-7722809, 6936 718 922

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email