ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Χρηματοδοτούμενη Θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο αντικείμενο «Optimizing Production Processes via Digital Twins» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναζητά υποψήφιο/α διδάκτορα στο αντικείμενο:

Optimizing Production Processes via Digital Twins

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη δημιουργία data-driven μοντέλων για την αναπαράσταση παραγωγικών διεργασιών και τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών τεχνικών (πχ. optimization with reinforcement learning) για τη βελτιστοποίησή τους. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής των μεθόδων αυτών σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον με τη χρήση ψηφιακών διδύμων (digital twins).

Η θέση είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και η θεματολογία μπορεί να διαμορφωθεί αντιστοίχως ανάλογα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή το επιστημονικό υπόβαθρου του/της υποψηφίου/ας.

Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους μηχανικούς πενταετούς φοίτησης. Επίσης, απευθύνεται και σε πτυχιούχους τετραετούς φοίτησης με μεταπτυχιακό στους τομείς της πληροφορικής, μαθηματικών, επιστήμης δεδομένων ή διοίκησης παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email, στέλνοντας το βιογραφικό τους, με τον υπεύθυνο Επίκ. Καθηγητή Παύλο Ειρηνάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

pavlose [at] unipi [dot] gr

Προϋποθέσεις:

Πτυχίο ΑΕΙ και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή, εναλλακτικά, ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (πτυχίο μηχανικού πενταετούς φοίτησης)

’ριστη γνώση και χρήση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Επιχειρησιακής Έρευνας

Γνώσεις Machine/Reinforcement Learning

Γνώσεις Προγραμματισμού (πχ. Python, Java/C++)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email