ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Χρηματοδοτούμενη Θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο αντικείμενο «Optimization of Robotic Arm Movement and Trajectory Planning» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Χρηματοδοτούμενη Θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα στο αντικείμενο:
«Optimization of Robotic Arm Movement and Trajectory Planning» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναζητά υποψήφιο/α διδάκτορα στο αντικείμενο:

Optimization of Robotic Arm Movement and Trajectory Planning

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμων

συνδυαστικής βελτιστοποίησης και ευρετικών αλγορίθμων και την ενίσχυσή τους

με σύγχρονες data-driven υπολογιστικές τεχνικές (π.χ., reinforcement learning) για τη

βελτιστοποίηση της κίνησης αρθρωτού ρομποτικού βραχίονα σε βιομηχανικό

περιβάλλον (δομημένο ή μη) με δυνατότητα αποφυγής εμποδίων καθώς και της

διαδοχής των εργασιών που εκτελεί. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της

απαιτούμενης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κινήσεων του

ρομποτικού βραχίονα ή/και η ελαχιστοποίηση του χρόνου για την ολοκλήρωση

συγκεκριμένων εργασιών.

Η θέση είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών

Προγραμμάτων και η θεματολογία μπορεί να διαμορφωθεί αντιστοίχως ανάλογα με

τα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή το επιστημονικό υπόβαθρου του/της υποψηφίου/ας.

Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους τετραετούς φοίτησης με μεταπτυχιακό στους

τομείς της πληροφορικής, μαθηματικών, επιστήμης δεδομένων ή διοίκησης

παραγωγής αλλά και σε πτυχιούχους μηχανικούς πενταετούς φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email, στέλνοντας το

βιογραφικό τους, με τον υπεύθυνο Επίκ. Καθηγητή Παύλο Ειρηνάκη στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: pavlose [at] unipi [dot] gr

Προϋποθέσεις:

Πτυχίο ΑΕΙ και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή, εναλλακτικά, ενιαίο και

αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (πτυχίο μηχανικού

πενταετούς φοίτησης)

’ριστη γνώση και χρήση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις Επιχειρησιακής Έρευνας

Γνώσεις Data Analytics, Machine Learning, Reinforcement Learning ?

Γνώσεις Προγραμματισμού (πχ. Python, Java/C++)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email