ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Χορήγηση «4» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «DComEX –Data Driven Computational Mechanics at exascale»

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «DComEX –Data Driven Computational Mechanics at exascale», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να χορηγήσει «4» ανταποδοτικές υποτροφίες και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

  Στο πλαίσιο του έργου ζητούνται :
  – Ένα άτομο- Πολιτικός Μηχανικός -Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: DCoMEX 29
  Ένα άτομο-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ -Κωδικός Θέσης: DCoMEX 32
  – Ένα άτομο- Μηχανολόγος Μηχανικός -Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: DCoMEX 33
  – Ένα άτομο-Πολιτικός Μηχανικός – Κωδικός Θέσης: DCoMEX 35

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 02/12/2022.

  Περισσότερα: https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/PapadopoulosV_Prosklisi_AdapodYpotr_DComEX29_32_33_35_ADA.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email