ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Χορήγηση «1» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμο Σύστημα Βασισμένο στο Blockchain για την Αντιμετώπιση της Παραποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Προϊόντων (COUNTERBLOCK)»

    Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμο Σύστημα Βασισμένο στο Blockchain για την Αντιμετώπιση της Παραποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Προϊόντων (COUNTERBLOCK)», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να χορηγήσει «1» ανταποδοτική υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

    Στο πλαίσιο του έργου ζητείται ένα (1) άτομο – Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός –με ειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 23-09-2022.

    Περισσότερα: https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Tatsiopoulos_Prosklisi_AdapodYpotr_EK_ADA.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email