ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση ποιότητας, παραγωγικότητας και ενεργειακών απαιτήσεων στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων φρουτολαχανικών με χρήση Παλμικών Ηλεκτρικών πεδίων»

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση ποιότητας, παραγωγικότητας και ενεργειακών απαιτήσεων στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων φρουτολαχανικών με χρήση Παλμικών Ηλεκτρικών πεδίων», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να χορηγήσει μία «1» ανταποδοτική υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

  Στο πλαίσιο του έργου ζητείται :
  Ένα άτομο – Υποψήφιος Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων στον τομέα των διεργασιών τροφίμων και στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι «26/03/2023».

  Περισσότερα:

  https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Taoukis_Prosklisi_AdapodYpotr_681605_ADA.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email