ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κίνητρα για Περπάτημα – InWalk»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κίνητρα για Περπάτημα – InWalk», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να χορηγήσει μία «1» ανταποδοτική υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Στο πλαίσιο του έργου ζητείται :

Ένα άτομο-Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: InWalk-11

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι «24-11-2023».

Περισσότερα:
https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Kepaptsoglou_Prosklisi_AntapodYpotr_InWalk11_ADA.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email