ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Υποτροφίες κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο (αφορούν σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2021-2022)


  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών .

  Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

  1. Πτυχίο ημεδαπού Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα.

  2. Καταγωγή από την Πελοπόννησο.

  3. Ηλικία έως 36 ετών.

  4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο.

  Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός Πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 20-02-2023 έως και τη Δευτέρα 20-3-2023

  Περισσότερα: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email