ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Υποτροφίες κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά για μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από την Ήπειρο (αφορούν σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2021-22)


  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.

  Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας:

  1. Πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς».

  2. Καταγωγή από την Ήπειρο.

  3. Ηλικία έως 36 ετών.

  4. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών σε ημεδαπό Πανεπιστήμιο

  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023.

  Περισσότερα: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%96%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%91_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email