ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων αναζητά 4 επιστήμονες

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (στο 14ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας – Θέρμη), προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 επιστήμονες, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”».

Απαιτείται μεταξύ άλλων:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, ή ισότιμου της αλλοδαπής, που απαιτείται για τον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος (όπως είναι πχ το Δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού) ή της ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε δειγματοληψίες σε φυσικά οικοσυστήματα ή υδάτινα συστήματα, όπως αποδεικνύεται από εργασιακή εμπειρία και τεκμηριώνεται κατάλληλα, όπως με σύμβαση και βεβαίωση εργοδότη, για μισθωτούς, υπεύθυνη δήλωση και σχετικές συμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες.

Περισσότερα: https://www.ekby.gr/download_files/calls/Parakolouthisi_Limnon2/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202022.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email