ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ θα προσλάβει έναν ερευνητή/υποψήφιο διδάκτορα

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν ερευνητή/υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο εθνικού χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος στην επιστημονική περιοχή των Οικονομικών και της Διοίκηση της Tεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Κύριο αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η διερεύνηση της συμμετοχής της Ελλάδας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (global value chains) σε διάφορα επίπεδα (χώρας, κλάδου, επιχείρησης) ως ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης καινοτομίας και του οικονομικού και τεχνολογικού «catch-up» της χώρας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
– να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, ή απόφοιτοι σχολών οικονομικής επιστήμης και διοίκησης επιχειρήσεων ή απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών
– να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (προαιρετικά)
– να έχουν εμπειρία στη μαθηματική μοντελοποίηση και την ανάλυση δεδομένων

Πληροφορίες: Αιμιλία Πρωτόγερου, email: protoger@chemeng.ntua.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email