ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Συμμετοχή στις δράσεις της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης

  Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Από το ξεκίνημά της πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και Προστατευόμενων Περιοχών, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην προστασία βιότοπων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας.

  Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), για λογαριασμό του οποίου διαχειρίζεται, από το 1992, πέντε διεθνή Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης. Είναι επίσης μέλος διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών όπως η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature – IUCN).

  Σήμερα η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς:
  1. Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις,
  2. Έργα και Προγράμματα Προστασίας της Φύσης,
  3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  4. Αειφορική Διαχείριση στον τομέα του τουρισμού
  5. Ευαισθητοποίηση του Κοινού.

  Όποιος/α ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την ΕΕΠΦ και να συμμετέχει στις δράσεις της, μπορεί να δει

  το συνημμένο 2020 - Πλήρες ελληνικό.pdf
  το βίντεο παρουσίασης της Εταιρίας, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το ΥοuTube ακολουθώντας το link https://www.youtube.com/watch?v=3n0aNrHbh4c.

  Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
  Νίκης 20, 105 57 Αθήνα
  info@eepf.gr
  210 3224944, 210 3314563
  Web: http://www.eepf.gr/el

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email