ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Σεμινάριο Επιμόρφωσης σε Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες από το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης (μοριοδοτούμενο από το ΑΣΕΠ)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγεται σεμινάριο διάρκειας 8 μηνών για την επικαιροποίηση σπουδών σε νέες τεχνολογίες (Python Programming, Data Processing, Machine Learning). Το σεμινάριο είναι μοριοδοτούμενο από το ΑΣΕΠ και απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Μαθηματικών και άλλων Θετικών Επιστημών. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών: 19 Σεπτεμβρίου, 2022. Αιτήσεις: https://honos.admin.uoc.gr/KEDIBIM/index.php/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma Για περισσότερες πληροφορίες: · email: edit-kedivim@math.uoc.gr · Ιστοσελίδα: http://math.uoc.gr/~edit-kedivim/ · e-learning: https://elearn.kedivim.uoc.gr/enrol/index.php?id=9

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email