ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «MEDICAL ENGINEERING AND INFORMATICS» για το Ακαδ. έτος 2022-2023 από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics».

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευση τους στην Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική, καθώς και η κατεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία.

  Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics».
  H γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2022 ώρα 11:00πμ.

  Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης, τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2310 995757
  Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος https://www.med.auth.gr και http://mei.med.auth.gr
  Περισσότερα: Προκήρυξη ΠΜΣ Α.Π.Θ..pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email