ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό που καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή

O κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (www.nefeleonas.gr) είναι πιστοποιημένος φορέας για την υλοποίηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και ευρωπαϊκής κινητικότητας που αφορούν νέους από 18 έως 30 ετών.

Tο πρόγραμμα εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό για μια χρονική διάρκεια απο 2 έως 12 μήνες. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή, μηνιαίο επίδομα για λοιπά εξοδα “pocket money”) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής με ευρωπαϊκή αναγνώριση (Youthpass). Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά (απαιτείται βασική γνώση). Το πρόγραμμα παρέχει ειδική υποστήριξη σε περίπτωση συμμετοχής ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Περισσότερα: europaika_nefeleonas.doc

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email