ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Προκήρυξη για τη βράβευση των δημοσιεύσεων έτους 2022 από το κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη

    Oι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών Ε.Μ.Πολυτεχνείου, ως και οι απόφοιτοι του, οι οποίοι δημοσίευσαν εργασία, με ή χωρίς συν-συγγραφείς, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2022) σε:
    A) σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται σε έγκριτες βάσεις δεδομένων, όπως Science Citation Index Expanded ή Scopus
    Β) στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με πλήρες κείμενο μετά από κρίση, όπως προκύπτει από την πρόσκληση του συνεδρίου,
    μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά από 20.01.2023 έως 20.04.2023, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη βράβευση των δημοσιεύσεών τους από το κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη.

    Περισσότερες πληροφορίες : AnakoinThomaidi2022Web.docx

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email