ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Προγράμματα Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης από τη DEMO SA (νέα προθεσμία)


  Ο θεσμός Start Your Journey αναφέρεται σε προγράμματα Υποτροφιών και Πρακτικής ’σκησης και προσκαλεί Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων των ακόλουθων ειδικοτήτων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021. 08 Οκτωβρίου 2021 – νέα καταληκτική ημερομηνία!

  Οι επιστημονικές ειδικότητες που συμμετέχουν είναι από τα Tμήματα:


   · Χημείας
   · Βιολογίας
   · Φαρμακευτικής
   · Χημικών Μηχανικών
   · Μηχανολόγων Μηχανικών
   · Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
   · Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Μηχανικών Αυτοματισμού

  Το πρόγραμμα Start Your Journey δίνει εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε 3 άτομα ανά ειδικότητα, ύψους 2000€, 1000€ και 500€, καθώς επίσης και 3 δυνατότητες έμμισθης Πρακτικής ’σκησης ανά ειδικότητα.

  Συγκεκριμένα, όσοι επιλεγούν για την Πρακτική ’σκηση θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην οικογένεια της DEMO και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη, μέσα από ένα πλάνο ανάπτυξης που θα επικεντρώνεται στην επαγγελματική τους εκπαίδευση και την ενεργή τους συμμετοχή σε projects, χτίζοντας τα θεμέλια για μια επιτυχημένη μελλοντική σταδιοδρομία μαζί μας.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και εδώ.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email