ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων , στο πλαίσιο Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ» με κωδικό ΟΠΣ 5075034 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1467, για τη θέση Τεχνικού Υπολογιστών και Δικτύων

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων , στο πλαίσιο Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ» με κωδικό ΟΠΣ 5075034 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1467, για τη θέση Τεχνικού Υπολογιστών και Δικτύων (Κωδικός Θέσης: ΤΥΔ), αναρτήθηκε στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (https://www.elke.ntua.gr/ανακοινώσεις/εκδήλωση-ενδιαφέροντος/)

 

Συνεπώς, από σήμερα 20/9 ξεκινούν να μετρούν οι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, διάστημα στο οποίο οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα (α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των προτάσεων και τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 και (β) υποβολής ένστασης.

 

Συνημμένα μπορείτε να δείτε και το σχετικό αρχείο Γκιντίδης_ΠρΕπιλ(1ΤεχνΥπολ)_11.2_ΑΔΑ.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email