ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Πολεοδόμοι – Χωροτάκτες (2 θέσεις) και Πολεοδόμος- Χωροτάκτης- GIS Expert (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ (2 θέσεις) + ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ-GIS EXPERT (1 θέση) ζητoύνται από την GIMISIS + ASSOCIATES για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούνται: Σπουδές Πολεοδόμου-Χωροτάκτη (BA ή MSc) / MSc Γεωπληροφορικής, Οργανωμένη και συνδυαστική σκέψη, Προσαρμοστικότητα, Διάθεση μάθησης-εξέλιξης

Επιθυμητά: Αντίληψη πολεοδομικής-χωροταξικής νομοθεσίας, AutoCAD, MS Project.

Προσφέρονται: ’μεση πρόσληψη, Σταθερότητα, Ομαδικό πλαίσιο συνεργασίας, Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, Επαφή με σημαντικά και διαφοροποιημένα χωροταξικά-πολεοδομικά project, Oλιστική και πολυδιάστατη εκπαίδευση.

Βιογραφικά: hr@pgimisis.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email