ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Πλήρωση μίας «1» θέσης Ψυχολόγου έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας «1» θέσης Ψυχολόγου έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»MIS 5047330 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Περισσότερα: Gindidis_Prosklisi_KoinMerimna_Psychol_ADA.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email