ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (“MSc in Applied Informatics”) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

    Η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρατείνεται ως τις 15/9/2022, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών με νέες ειδικεύσεις.

    Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού θα διατεθούν έως δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική κατάταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η εταιρία συνεκτιμώντας και τη πορεία των σπουδών τους, δύναται να προσφέρει στους υποτρόφους πρόταση πρόσληψης.

    Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.
    Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://mai.uom.gr/, στο τηλέφωνο 2310-891 734 και μέσω e-mail στο mai@uom.edu.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email