ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέση «Python Developer» στην Artemis Integrated Technical Services

    Η Artemis Integrated Technical Services ιδρύθηκε το 2008 για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων , με επίκεντρο τις υποδομές, τις τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και την παροχή σχετικών επαγγελματικών υπηρεσιών. Πληροφορίες για το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας περιέχονται στο web site https://artemis-its.com/el/ .

    Η Artemis Integrated Technical Services θα προσλάβει απόφοιτο για την ακόλουθη θέση:
    Python Developer

    Περισσότερα: Junior Python Developer-ARTEMIS ITS.docx

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email