ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέση πρακτικής Άσκησης («Μηχανικός Εργοταξίου») στην Livewise

«Η Livewise είναι μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που έχει δημιουργηθεί για να αντικατοπτρίσει πως θα έπρεπε να μοιάζει η επόμενη γενιά κατοικιών:

είτε προορίζονται για οικογένειες, για την νέα γενιά, ή για ηλικιωμένους.

Η ομάδα μας κατέχει έναν πλούτο εμπειρίας στην επένδυση, ανάπτυξη και σχεδιασμό ακινήτων σε περισσότερες από 8 χώρες.

Περιγραφή Θέσης

«Μηχανικός Εργοταξίου»

· Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων του εργοταξίου

· Καθημερινή παρακολούθηση εργοταξίου

· Σχεδιασμός και τήρηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών

· Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη του έργου

· Σύνταξη αναφορών

Απαραίτητα Προσόντα

· Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

· ’ριστη γνώση αγγλικών

· ’ριστη γνώση Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων

· Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες

· Επικοινωνιακές δεξιότητες

· Εκπληρωμένη Στρατιωτική Θητεία (’νδρες Υποψήφιοι)

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που αποστέλλονται στο email ck@livewise.gr

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.»

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email