ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέση ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου στην ADAMSNET-HYDRA

Η ADAMSNET-HYDRA δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έμμισθης θέσης απασχόλησης νέου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού στις θεματικές:

  • Ανάλυση Δεδομένων από σταθερά και φορητά όργανα μέτρησης & καταγραφής ποιότητας ισχύος, θερμικής απεικόνισης, ροπών, κραδασμών και υπερήχων
  • Μετρήσεις πεδίου με φορητά όργανα & Λειτουργική παραλαβή συστημάτων ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας
  • Ανάλυση Δεδομένων – Μοντέλων Ενεργειακής Συμπεριφοράς Η/Μ Συστημάτων, Βιομηχανιών, ΑΠΕ και Κτηρίων
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO50001:2018
  • Ενεργειακοί Έλεγχοι ΜΜΕ & Μεγάλων Επιχειρήσεων

Μάθετε περισσότερα για την ADAMSNET-HYDRA: www.adamsnet.gr // info@adamsnet.gr // 210-4082291.
Βιογραφικά στο info@adamsnet.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email