ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέση εργασίας και θέση πρακτικής άσκησης για Μηχανολόγους/Ηλεκτρολόγους σε τεχνική εταιρεία κτιριακών έργων

«Τεχνική εταιρεία κτιριακών έργων με έδρα στην Πλ. Μαβίλη επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω δύο θέσεις για το τμήμα μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων:

1. Junior Mechanical/ Electrical Engineer, με σχετική εμπειρία 0~2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικών, λογισμικών γραφείου, καλή γνώση λογισμικού CAD. Θα εκτιμηθεί γνώση σχετικών τεχνικών λογισμικών (κωδικός θέσης JMEE).

2. Post Graduate Mechanical/ Electrical Engineer (τελειόφοιτος-η ή προσφάτως απόφοιτος-η) για εξάμηνη αμειβόμενη από την εταιρεία μας πρακτική άσκηση με δυνατότητα πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση. Απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικών και λογισμικών γραφείου, παρέχεται εκπαίδευση σε λογισμικά CAD και σχετικά τεχνικά λογισμικά (κωδικός θέσης PGMEE).

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Όσοι υποψήφιοι είναι μέλη ΤΕΕ να αναφέρουν αριθμό μητρώου.

Βιογραφικά αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο hr@greaterspace.gr.

Όλα τα βιογραφικά αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πληροφορίες για την εταιρεία www.greaterspace.gr »

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email