ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέση για Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

    Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» – «POCITYF», αναζητά απόφοιτο σχολής Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο :
    Μελέτη και αξιολόγηση σχεδίων ενεργειακής και περιβαλλοντικής μετάβασης σε πόλεις φάρους και τεχνική υποστήριξή τους σε όλα τα στάδια ωρίμανσης αυτών.
    Περισσότερα:
    https://www.certh.gr/C3879562.el.aspx

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email