ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέση αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, και στη συνέχεια πρόσληψης, μέσω της MTHREE

    H mthree, με έδρα το Λονδίνο, αναλαμβάνει την Πρακτική ’σκηση αποφοίτων εκ μέρους μεγάλων εταιρειών, πριν αυτοί οι απόφοιτοι τοποθετηθούν για μόνιμη απασχόληση στη συνεργαζόμενη εταιρεία. H Πρακτική ’σκηση είναι πλήρως αμειβόμενη.

    Η MTHREE, στο πλαίσιο αυτό, αναζητά άτομα για να εργαστούν στην ακόλουθη θέση: Graduate Software Engineer (Hungary)

    Περισσότερα: https://jobs.mthree.com/en/position/graduate-software-engineer-budapest-hungary?utm_source=uni&utm_medium=job+posting&utm_campaign=

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email