ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέσεις «Construction Manager» και «Project Manager» στην Enciex SA

Η Enciex SA αναζητά προσωπικό για τις ακόλουθες θέσεις:
–«Construction Manager»
— «Project Manager» .

Περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί:

. . . . . . . . . . . . . . . . .

–CONSTRUCTION MANAGER

To coordinate, and manage every aspect of a building project from start to finish.

Responsibilities:

·        Overseeing and directing construction projects from conception to completion.

·        Reviewing the project in-depth to schedule deliverables and estimate costs.

·        Overseeing all onsite and offsite constructions to monitor compliance with building and safety regulations.

Qualifications:

 

management skills 

leadership skills 

team work skills

. . . . . . . . . . . . . . . . .

   — PROJECT MANAGER

Project manager has to be an  excellent communicator and comfortable managing multiple tasks, also need to be a team player and have a problem-solving attitude

Responsibilities:-managing the production of the required deliverables.

-planning and monitoring the project roles within agreed reporting structures

-preparing and maintaining project plans

Qualifications:

 

management skills 

leadership skills 

team work skills

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Please send your CV at managemet@enciex.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email