ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέσεις ερευνητών από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ακολουθεί η περιγραφή για θέσεις ερευνητών από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ:

-Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε Ευρωπαϊκό έργο που αφορά στο σχεδιασμό ψηφιακών διδύμων για βιοαντιδραστήρες. Το έργο προβλέπει συνεργασία με την Siemens Process Systems Engineering Ltd, εργαστήρια πειραμάτων, και πλήθος ερευνητών στην ευρύτερη περιοχή της βιοπληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κοκόση akokossis@mail.ntua.gr – 2107724275.

-Θέσεις για διπλωματικές εργασίες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Carnegie-Mellon University (CMU), ενός εκ των πλέον καταξιωμένων ιδρύματων σε υπολογιστική έρευνα παγκοσμίως. Τα θέματα αφορούν σε εφαρμογές μαθηματικής βελτιστοποίησης και μηχανικής μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κοκόση akokossis@mail.ntua.gr – 2107724275.

-Θέσεις για διπλωματικές εργασίες σε συνεργασία με το Imperial College London. Τα θέματα αφορούν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και βιοτεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κοκόση akokossis@mail.ntua.gr – 2107724275.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email