ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Κέντρο Αριστείας Κοίος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

– Μίας (1) θέσης Διευθυντή Διοίκησης (Director of Administration), για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023
Πληροφορίες: Director of Administration – KIOS (ucy.ac.cy)

– Μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας για το ERC Consolidator Grant “URANUS”.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 6/12/2023
Πληροφορίες: ERC Consolidator Grant Research Position – KIOS (ucy.ac.cy)

– Μίας (1) θέσης Software Engineer, με έμφαση σε θέματα κυβερνοασφάλειας για συστήματα ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023 Πληροφορίες:Software Engineer – KIOS (ucy.ac.cy)

– Μίας (1) θέσης Solution Architect, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: https://tinyurl.com/2w764mz2

– Μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, με έμφαση στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: Postdoctoral Researcher – Cybersecurity – KIOS (ucy.ac.cy)

– Μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας, με έμφαση στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: Research Associate – Intelligent Transportation Systems – KIOS (ucy.ac.cy)

– Δύο (2) θέσεων Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας ή/και Ερευνητή/τρια Μηχανικού, με έμφαση στα Συστήματα Ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15/12/2023
Πληροφορίες: Research Engineer I & Research Associate – Power Systems – KIOS (ucy.ac.cy)

– Μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Μηχανικού, με έμφαση σε βιοϊατρικά θέματα, για πλήρη απασχόληση.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 1/12/2023
Πληροφορίες: Research Engineer- Biomedical Science – KIOS (ucy.ac.cy)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email