ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέσεις για νέους απόφοιτους Πολιτικούς Μηχανικούς στην «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ»

    Η εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει νέους απόφοιτους του ΕΜΠ, Πολιτικούς Μηχανικούς. Θα ενταχθούν σε μελετητικές ομάδες, με αντικείμενο μελέτες κτιριακών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών.

    Είναι απαραίτητη η γνώση προγραμμάτων ανάλυσης κατασκευών όπως ETABS, SAP2000, Robot Structural Analysis, Midas Gen. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση στο πεδίο σχεδίασης σε περιβάλλον BIM με το Autodesk Revit.


    Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία.

    Αποστολή Βιογραφικών στο: gstathopoulos@liontos.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email