ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέσεις για Μηχανικούς Υπολογιστών, Πολιτικούς/Μηχανολόγους Μηχανικούς, Φυσικούς και Μαθηματικούς στη ΝΙΚΙ

  Η ΝΙΚΙ θα προσλάβει:

  -6 Μηχανικούς Υπολογιστών, αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος

  – 7 Προγραμματιστές Java Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος

  -7 Πληροφορικούς – C# / .NET ή Visual C++/MFC Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος

  -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ηλεκτρολόγους/Πολιτικούς/Μηχανολόγους Μηχανικούς, Φυσικούς, Μαθηματικούς, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα.

  – Μηχανικούς CAD με εμπειρία σε συστήματα PDM και 3D σχεδιασμό απόφοιτους Τμημάτων Ηλεκτρολόγων/Πολιτικών/ Μηχανολόγων-Μηχανικών. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα.

  Περισσότερα: Αγγελία 2021_GR Μηχανικοί ΗΥ.pdfΑγγελία 2022_GR Προγραμματιστές JAVA.pdfΑγγελία 2023_GR Πληροφορικοί.pdfΑγγελία 2024_GR INDUSTRIAL RESEARCH ENGINEERS.pdfΑγγελία 2025_Μηχανικοί CAD.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email