ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η VALUES θα προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για το γραφείο της στην Αθήνα

Η VALUES επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για στελέχωση του τεχνικού της τμήματος.

Επιθυμητά Προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι.
• ’ριστη γνώση Η/Υ
• ’ριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
• Γνώσεις σχεδιασμού 3D
• Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Αντικείμενο εργασιών:

   Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων

   Τοπογραφικές αποτυπώσεις

   Εργασίες Ν. 4495/17

   ’δειες βάσει ΝΟΚ

   Αδειοδοτήσεις βάσει λοιπών κανονισμών

   Σύνταξη προϋπολογισμών/προσφορών έργων

   Επιβλέψεις έργων

   Επιμετρήσεις

Προσφέρεται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: E-mail: info@values.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email