ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η VALUES επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα

Η VALUES επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για στελέχωση του τεχνικού της τμήματος.
Επιθυμητά Προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι.
• ’ριστη γνώση Η/Υ
• ’ριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
• Γνώσεις σχεδιασμού 3D
• Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Αντικείμενο εργασιών:
• Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις
• Εργασίες Ν. 4495/17
• ’δειες βάσει ΝΟΚ
• Αδειοδοτήσεις βάσει λοιπών κανονισμών
• Σύνταξη προϋπολογισμών/προσφορών έργων
• Επιβλέψεις έργων
• Επιμετρήσεις
Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
E-mail: info@values.gr

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

Η VALUES επιθυμεί να προσλάβει για το γραφείο της Αθήνας Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για στελέχωση του τεχνικού της τμήματος.
Επιθυμητά Προσόντα
• Πτυχίο Α.Ε.Ι.
• ’ριστη γνώση Η/Υ
• ’ριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Τεχνικών/Πολεοδομικών θεμάτων
• Γνώσεις σχεδιασμού 3D
• Οργανωτική ικανότητα, πνεύμα ομαδικής εργασίας και προσανατολισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Αντικείμενο εργασιών:
• Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις
• Εργασίες Ν. 4495/17
• ’δειες βάσει ΝΟΚ
• Αδειοδοτήσεις βάσει λοιπών κανονισμών
• Σύνταξη προϋπολογισμών/προσφορών έργων
• Επιβλέψεις έργων
• Επιμετρήσεις
Προσφέρεται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες καριέρας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μισθός + Bonus καλής απόδοσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
E-mail: info@values.gr

* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email