ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η VALUES αναζητά μηχανικούς για τη θέση «βοηθός εκτιμητή ακινήτων»

Η VALUES αναζητά τουλάχιστον τρία άτομα για τη θέση «βοηθός εκτιμητή ακινήτων». Απαιτείται Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.).

Μπορείτε να δείτε περιγραφή της θέσης στο συνημμένοAdd Junior Valuer.docx

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email