ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η VALUES αναζητά έναν βοηθό εκτιμητή ακινήτων

Η VALUES αναζητά έναν βοηθό εκτιμητή ακινήτων να εντάξει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:
Εκτιμήσεις ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα, τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS
Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων
Έρευνα αγοράς

Γνωρίσματα και δεξιότητες:
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα
Έμφαση στο στόχο, μεθοδική προσέγγιση, επαγγελματισμός, ανταπόκριση σε στενά περιθώρια χρόνου
Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 
Απαραίτητα προσόντα:
Δίπλωμα Μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος κ.λπ.) ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε MBA, Real Estate
’ριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) & Αγγλικής γλώσσας
’ριστη γνώση Autocad

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές
Bonus βάσει επίτευξης στόχων
Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης, σε έναν υψηλού κύρους κλάδο της εγχώριας οικονομίας και σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ( info@values.gr), υπόψη κος Μερεκούλιας
 
* Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email