ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Propulsion Analytics θα προσλάβει απόφοιτο για τη θέση: «Εngine Performance Engineer»

Η Propulsion Analytics θα προσλάβει απόφοιτο για τη θέση: «Εngine Performance Engineer». Περισσότερα:

     Εngine Performance Engineer

     At Propulsion Analytics, we have pioneered the use of simulation models and machine learning for vessel & engine performance evaluation and fault diagnosis for the maritime industry.

     We are looking for Engine Performance Engineer to join our team.

     The applicant should hold a University degree in Mechanical/Marine Engineering with grade higher than 7.5/10 or II.1, or 3.2 GPA.

     Also, the applicant should have:


      ·         Excellent knowledge of Thermodynamics

      ·         Excellent knowledge of Combustion Engines

      ·         Excellent Programming Skills

     Experience in shipping or similar industry will be considered as an asset.

   If you are interested in this opportunity please send your CV to hr@propulsionanalytics.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email