ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Prime Cognition αναζητά άτομο για τη θέση «Backend Java Developer»

  Η εταιρεία Prime Cognition, ειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων μεγάλης κλίμακας για επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
  Η Prime Cognition αναζητά απόφοιτους για τη θέση «Backend Java Developer».
  Αποστολή βιογραφικού στο info@primecognition.org
  Περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί:
  «Basic information

  Prime Cognition is providing enterprise level solutions that fit the needs of both the private and public sector. We specialize in the development of large-scale systems, with completed projects at both European and national level.

  We are looking for an ambitious and talented Backend Java Developer to join our team.

  If you are curious about new technologies, then this job may be perfect for you.

  Responsibilities

  Backend Java Developer responsibilities include:

  ● Defining software requirements
  ● Writing clean and efficient code for various applications
  ● Running tests to improve system functionality

  Ultimately, you’ll implement and maintain Java components and frameworks throughout the software development life cycle.

  Benefits

  The business is made up of experienced architects, managers and developers, which are all experts in their field (e.g. management, development, infrastructure, product design, and marketing). A workplace with a combined experience of over 60 man-years, where you can grow your personal development.

  Furthermore, the company’s partnerships are seen as an extension of both the production and business visibility of the company and are made up of both foreign companies and domestic. A window of opportunity is opened to continue your professional growth, skills and knowledge.

  There is guarantee that the working environment values and certainly supports people and their well-being.

  Basic Requirements

  ● 1-3 years of relevant experience
  ● Bachelor’s degree in Computer Science
  ● Experience in programming with Java and Java EE technologies
  ● Experience with version control (eg. Git, SVN)
  ● Proven English language proficiency
  ● Good interpersonal skills, strong writing and communication skills

  Good to have

  ● Understanding of software design patterns
  ● Java frameworks & libraries: JavaEE, Vert.X
  ● Good understanding of OpenAPI3 specification
  ● Experience in implementing REST APIs
  ● Good understanding of microservice architectures
  ● Knowledge of JPA (Eclipselink, Deltaspike)
  ● Knowledge of CDI
  ● Knowledge of Docker
  ● Experience with cloud platforms (AWS, GCP)
  ● Experience with Agile/Scrum methodology
  ● Experience in GraphQL-based APIs

  Employment Type

  Full-time

  Apply Method

  Please send us your CV at info@primecognition.org»

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email