ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Paradox Kinetics θα προσλάβει διπλωματούχο Μηχανολόγο και φοιτητή της ΣΗΜΜΥ ή φοιτητή με σπουδές σε θέματα Αυτοματισμών

  Η Εταιρεία Paradox Kinetics επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της

  1. Μηχανικό Διαχείρισης Παραγωγής

  Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
  • • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανολόγου
  • • Προϋπηρεσία 1-2 έτη
  • • Εμπειρία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου εξαρτημάτων
  • • Βασική γνώση πλατφόρμας διαχείρισης παραγωγής (π.χ Epoptia)
  • • Βασική γνώση Σχεδιασμού 3D CAD
  • • Καλή γνώση Αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος)
  • • Καλή γνώση Office
  • • Καλή συνεργασία και ομαδικότητα

  Λοιπά προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά
  • • Εμπειρία με ποιοτικό έλεγχο
  • • Ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις
  • • Προγραμματισμό
  • • Συντήρηση ποδηλάτου
  • • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια
  • • Κριτική και συνθετική ικανότητα

  2. Βοηθό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

  Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
  • • Σπουδαστής/Τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοματισμών ή συναφών σπουδών
  • • Βασική γνώση σε προγραμματισμό
  • • Βασική γνώση σχεδιασμού κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών πλακετών (PCB)
  • • Καλή γνώση Αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος)
  • • Καλή γνώση Office
  • • Καλή συνεργασία και ομαδικότητα

  Λοιπά προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά
  • • Προγραμματισμός σε γλώσσα C, C++,python συστημάτων Bluetooth και motion control
  • • Συντήρηση ποδηλάτου

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: jobs@paradoxkinetics.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email