ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Irida Detection S.A. θα προσλάβει απόφοιτους για τις θέσεις «Senior DevOps Engineer» και «Senior Software Engineer (Computer Vision)»

  Η Irida Detection S.A. είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνολογίας που προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω του λογισμικού Computer Vision. Το έργο της «Zephyrus» είναι ένα σύστημα ανίχνευσης πτηνών και αποφυγής σύγκρουσής τους, με στόχο την προστασία της ορνιθοπανίδας σε περιοχές εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

  Η Irida Detection S.A. αναζητά:
  -έναν/ μία Senior DevOps Engineer

    και

  -έναν/ μία Senior Software Engineer (Computer Vision).

  Περισσότερα: [Irida Detection S.A.] DevOps.pdf[Irida Detection S.A.] Software_Engineer.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email