ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η Aelia Power αναζητά Πτυχιούχο ή τελειόφοιτο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη θέση : «Μηχανικός Πωλήσεων»

Η Aelia Power αναζητά Πτυχιούχο ή τελειόφοιτο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη θέση «Μηχανικός Πωλήσεων».

Περισσότερα:

 «Η Aelia Power, τεχνική και εμπορική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, με έδρα τα Μελίσσια και υποκατάστημα στην Νέα Σμύρνη, με εξειδίκευση σε μελέτες και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών και άλλων ενεργειακών συστημάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα
«Μηχανικό Πωλήσεων»
Ο/Η Μηχανικός Πωλήσεων έρχεται σε προσωπική επαφή με υποψήφιους πελάτες (ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις) και αφού καταγράψει τις ενεργειακές τους ανάγκες, συντάσσει την κατάλληλη τεχνική και οικονομική πρόταση, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει η εταιρεία.
Κριτήριο επιτυχίας της εργασίας του/της είναι οι ολοκληρωμένες συμφωνίες για έργα εξοικονόμησης ενέργειας που θα υλοποιηθούν από την εταιρεία, με την δική του συμβολή.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
• Ικανοποιητική χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, 4M)
• Σχετική εμπειρία σε μελέτες φυσικού αερίου (Μηχανολόγους)
• Σχετική εμπειρία σε μελέτες ΦΒ συστημάτων σε στέγες και σε έκδοση ΥΔΕ (Ηλεκτρολόγους)
• Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
• Αυξημένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
• Οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου με συνέπεια στις χρονικές προθεσμίες
• Ομαδικό πνεύμα και αυξημένη ικανότητα λειτουργίας ως μέλος μιας ομάδας έργου
• Ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές απαιτήσεις και προσήλωση στους στόχους
Παροχές:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο με την εμπειρία και τα προσόντα των υποψηφίων
• Κάλυψη εξόδων μετακινήσεων
• Συνεχή τεχνική ενημέρωση από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους
• Επιπλέον αμοιβές με βάση την επίτευξη προσωπικών στόχων

Email: mamara@aeliapower.gr »

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email