ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ αναζητά : 1. συνεργάτη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το Τμήμα Κυκλικής Οικονομίας και 2. απόφοιτο με ειδίκευση σε θέματα τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων και στη διοίκηση – διαχείριση έργων

  Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αναζητά:

  1. συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το Τμήμα Κυκλικής Οικονομίας στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΚΥΚ.ΟΙΚ-11/2022).

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μόνο.
  ’ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad.
  Ισχυρές ικανότητες σε ζητήματα Πωλήσεων, Οργάνωσης και Διαχείρισης έργων

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
  Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
  Κάτοχοςή σε διαδικασία κτήσης- PMP ή CAPM ή PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner)

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
  ’ριστο περιβάλλον εργασίας.
  Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
  Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

  και

  2. απόφοιτο πολυτεχνικής σχολής ή άλλης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε θέματα τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων, καθώς και στη διοίκηση – διαχείριση έργων (project management), για εργασία πλήρους απασχόλησης, (κωδικός θέσης ΧΩΡ-Α-11/2022) στην Αθήνα .

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην εκπόνηση μελετών τεχνικού και πολεοδομικού ελέγχου ακινήτων και στη διοίκηση – διαχείριση έργων.
  Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
  Ευχέρεια στον προφορικό και ιδίως στον γραπτό λόγο με ικανότητα παραγωγής κειμένου μελετών και τεχνικών εκθέσεων/reporting υψηλού επιπέδου
  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (θα συνεκτιμηθούν):
  Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό:
  προγραμμάτων ΜS Office.
  εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
  σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD
  Εμπειρία στην εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
  Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
  ’ριστο περιβάλλον εργασίας.
  Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο:
  hr@samaras-co.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email