ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (junior)

«Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη ως Great Place To Work?, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (junior) με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων .
Απαραίτητα προσόντα:


  Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

  Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη σύνταξη Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εκπόνηση ΥΔΕ (HD384/60364)

  Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγράμματα της 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD) ή αντίστοιχα

  Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο

  Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

  Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής

  Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

  Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:


  ’ριστο περιβάλλον εργασίας

  Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

  Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία »

Βιογραφικά στο: hr@samaras-co.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email