ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης ΠΕΡ_Θ-10/2022).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μόνο.
  Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ) και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
  ’ριστη γνώση Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  Εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
  Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27.
  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  ’ριστο περιβάλλον εργασίας.
  Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία.
  Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

  Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
  Αποστολή Βιογραφικών: hr@samaras-co.gr

  Share this post

  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on pinterest
  Share on print
  Share on email