ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη στελέχωση του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στα γραφεία της στην Αθήνα (κωδικός θέσης: ΤΣ-11/22).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


  Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής.

  Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

  Ικανότητα ελέγχου και αξιολόγησης του αντικείμενου της ανάθεσης και εξαγωγή τεκμηριωμένων αναφορών (Reporting).

  Ικανότητα στη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων (τεχνική έκθεση, έκθεση αυτοψίας, αποτύπωση, πίνακες, κλπ.) που απαιτείται από το αντικείμενο των εργασιών.

  Εμπειρία εργασίας σε ομάδες υπό στενά χρονικά περιθώρια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Καλή γνώση AutoCAD, MS Office και λογισμικών διαχείρισης έργων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


  Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc).

  Εμπειρία σε διαχείρισης έργων (project management).

  Ευχέρεια σε παρουσιάσεις.

  Εμπειρία στην επικοινωνία και συνεργασία με φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.

  Εμπειρία σε έργα ΣΔΙΤ ή/και συγχρηματοδοτούμενα ή/και διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:


  Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

  ’ριστο περιβάλλον εργασίας.

  Προοπτικές εξέλιξης.

Βιογραφικά στο: hr@samaras-co.gr

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email